Personeelsbestand brandweer weer iets toegenomen

Brandweermannen in actie
© Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH
Het aantal mensen dat in dienst is van de brandweer is het afgelopen jaar iets gegroeid. Op 1 januari 2018 waren ruim 28 duizend personen voor de brandweer aan het werk. Dat is ongeveer een procent meer dan een jaar eerder. Het is voor het eerst in acht jaar dat het aantal personeelsleden weer iets toeneemt. Dit meldt het CBS.

Operationele brandweerlieden
 Vrijwilligers (X 1 000)Beroepskrachten (X 1 000)
201021,635,51
201121,195,42
201220,975,25
201320,815,22
201420,045,02
201519,244,89
201618,805,15
201718,925,12
2018*19,115,21
*Voorlopige cijfers

Het leeuwendeel (86 procent) van het personeelsbestand behoort tot de operationele dienst van de brandweer, de ongeval- en brandbestrijding. Op 1 januari 2018 waren dat 24,3 duizend personen, bijna 300 meer dan een jaar eerder.

Onder het personeel liet zowel het aantal vrijwilligers (19,1 duizend) als het aantal beroepskrachten (5,2 duizend) met respectievelijk 1 en 2 procent een kleine groei zien.
Het ondersteunend personeel nam in een jaar met 2 procent toe naar 3,9 duizend personen.

Brandweervrijwilligers in veiligheidsregio; percentage verandering 2018 t.o.v. 2017
  % verandering t.o.v. jaar eerder (%)
Groningen 1,0
Fryslan 0,6
Drenthe 5,6
IJsselland 4,6
Twente 2,1
Noord- en Oost-Gelderland 5,0
Gelderland-Midden -1,7
Gelderland-Zuid 7,6
Utrecht -1,7
Noord-Holland-Noord 1,3
Zaanstreek-Waterland 4,1
Kennemerland 0,0
Amsterdam-Amstelland -4,7
Gooi en Vechtstreek 4,8
Haaglanden -12,7
Hollands-Midden -5,0
Rotterdam-Rijnmond 1,8
Zuid-Holland-Zuid 0,7
Zeeland 2,3
Midden- en West-Brabant 2,2
Brabant-Noord -1,2
Brabant-Zuidoost -2,7
Limburg-Noord 0,4
Limburg-Zuid -1,1
Flevoland 5,1
 

Meer vrijwilligers bij meeste veiligheidsregio’s

Vergeleken met een jaar eerder is het vrijwilligersbestand van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid op 1 januari met 7,6 procent veruit het meest in omvang toegenomen. In totaal was er bij zestien regio’s sprake van een (lichte) toename van het aantal vrijwilligers. Bij acht van de vijfentwintig veiligheidsregio’s was het vrijwillige personeel afgenomen. De afname van het aantal vrijwilligers was het grootst bij het korps Haaglanden (-12,7 procent).

De grootste stijging van het aantal beroepskrachten vond plaats bij de veiligheidsregio’s Noord-Holland-Noord (15,7 procent) en IJsselland (15,6 procent). De grootste daling was te zien in de veiligheidsregio Drenthe (-13,6 procent).

In Amsterdam-Amstelland en Haaglanden bestaat ongeveer 70 procent van de brandweerlieden uit beroepskrachten. In andere regio’s is het merendeel vrijwilliger; in Limburg-Noord en Noord- en Oost-Gelderland zelfs meer dan 90 procent.

Vrijwillige brandweer, 2018
 % (%)
Groningen83,6
Fryslan87,3
Drenthe 88,8
IJsselland 84,5
Twente80,4
Noord- en Oost-Gelderland 93,4
Gelderland-Midden84,4
Gelderland-Zuid 84,6
Utrecht 86,7
Noord-Holland-Noord 87,9
Zaanstreek-Waterland86,6
Kennemerland 58,9
Amsterdam-Amstelland30,8
Gooi en Vechtstreek 82,1
Haaglanden30,5
Hollands-Midden85,7
Rotterdam-Rijnmond54,1
Zuid-Holland-Zuid87,6
Zeeland87,3
Midden- en West-Brabant83,4
Brabant-Noord81
Brabant-Zuidoost74,1
Limburg-Noord92,6
Limburg-Zuid65,1
Flevoland76,2
 

Iets meer brandweervrouwen

Het aantal vrouwen dat bij de operationele brandweer werkzaam is als beroeps of vrijwilliger is in 2017 met ongeveer 6 procent toegenomen. Daarmee stijgt het aantal vrouwen harder dan het aantal mannen, dat 1 procent is toegenomen. Op 1 januari 2018 waren 1 365 vrouwen werkzaam in operationele dienst van de brandweer: 273 als beroeps en 1 092 als vrijwillige kracht. Dat is ongeveer 6 procent van het totaal aantal brandweerlieden.

Per regio varieert het aandeel brandweervrouwen tussen 2,4 procent in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en 8,7 procent in Hollands-Midden.