Brandweerstatistiek 2010

Ebooks:

Voorpagina Brandweerstatistiek 2010

De Brandweerstatistiek 2010 geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de Nederlandse brandweer in dat jaar. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het aantal meldingen wegens brand of hulpverlening, de aard van de brand of hulpverlening en de locatie. Verder is er aandacht voor de opbouw van het personeelsbestand van de brandweer en de kosten.

In 2010 ontving de brandweer bijna 151 duizend alarmmeldingen. In 44 procent van de gevallen was echter sprake van loos alarm. 41 duizend keer was er daadwerkelijk brand uitgebroken en bijna 44 duizend maal kwam de brandweer in actie voor diverse hulpverleningsactiviteiten.