Warme zomer bezorgt brandweer meer werk

Brandweer blust brand op de Veluwe
© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh
De meldkamercentralisten van de brandweer kregen 245 duizend meldingen te verwerken in 2018, 12 procent meer dan een jaar eerder. Zowel voor brand als voor hulpverlening steeg het aantal meldingen en alarmeringen. De hete zomer zorgde voor een toename van het aantal berm- en natuurbranden en daardoor extra inzet en langere aanrijtijden. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/f7b46ced65f64f4da29de9d42fe5cf7e]
19041 brandweer Br a n d e n e n h u l pv e r l e n i n g , m e l d i n g e n b i j b r a n d w eer i n 2018 244 600 126 620 117 980 72 880 67 780 63 020 M e l d i n g e n B r a n d w eer H u l pv e r l e n i n g 76 02069 20060 600 U i tr i j d e n Al ar m er i n g T er p l a a t s e

De brandweer kreeg in 2018 bijna 118 duizend brandmeldingen, 2 procent meer dan het jaar daarvoor. In bijna twee derde van de gevallen (76 duizend) werd de brandweer ook daadwerkelijk gealarmeerd, 4 procent vaker dan in 2017. Vooral berm- en natuurbranden zorgden voor de stijging van het aantal alarmeringen.

Alarmeringen voor bermbranden
JaartalKwartaalAantal
20141e kwartaal592
20142e kwartaal674
20143e kwartaal591
20144e kwartaal307
20151e kwartaal285
20152e kwartaal847
20153e kwartaal641
20154e kwartaal499
20161e kwartaal295
20162e kwartaal525
20163e kwartaal746
20164e kwartaal438
20171e kwartaal343
20172e kwartaal1214
20173e kwartaal460
20174e kwartaal229
20181e kwartaal242
20182e kwartaal698
20183e kwartaal2327
20184e kwartaal554

70 procent meer bermbranden

Het aantal alarmeringen voor bermbranden is in 2018 met 70 procent gestegen tot bijna 4 duizend. Voor natuurbranden werd de brandweer ruim duizend keer gealarmeerd, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. Van de natuurbranden nam vooral het aantal alarmeringen met betrekking tot bosbranden toe, dit verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werd de brandweer vorig jaar 360 keer gealarmeerd voor bosbranden.

Berm- en natuurbranden kwamen in 2018 vooral voor in veiligheidsregio’s met veel natuurgebieden, zoals de veiligheidsregio's in de provincies Brabant en Gelderland. Van deze branden vond ruim 60 procent plaats in het warme en droge derde kwartaal.

Alarmeringen voor natuurbranden
JaartalBosOnbekendHeideDuinRietVeen
20141406023142311
20159813426124213
20166011526160163
201711117615846426
2018364303222734715

Lichte stijging responstijden

De gemiddelde responstijd van de brandweer was in 2018 iets hoger dan in 2017. Gemiddeld duurde het 7,9 minuten voordat de brandweer ter plaatse was, 0,2 minuten (12 seconden) langer dan een jaar eerder. Zowel de gemiddelde alarmeringstijd als de rijtijd steeg met 6 seconden.

De gemiddelde rijtijd was vooral hoger in de veiligheidsregio’s waar meer berm- en natuurbranden voorkwamen dan in 2017.

Gemiddelde responstijd brandweer, 2018
JaartalAlarmering (Minuten)Uitruktijd (Minuten)Rijtijd (Minuten)
20180,82,94,2
20170,72,94,1

Meer hulpverleningsalarmeringen

De brandweer ontving vorig jaar 127 duizend meldingen voor hulpverlening, 23 duizend (22 procent) meer dan in 2017. Naar aanleiding van een hulpverleningsmelding werden korpsen in 73 duizend keer van de gevallen ook echt gealarmeerd. Dat is een stijging van ruim 8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is het tweede achtereenvolgende jaar waarin een toename van het aantal hulpverleningsalarmeringen te zien is.