Samenwerking CBS en IFV: kennis en expertise delen

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Hollandse Hoogte / Frank de Roo
Op 28 juni jl. ondertekenden het CBS en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) als landelijke ondersteuningsorganisatie voor de 25 veiligheidsregio’s van Nederland een samenwerkingsovereenkomst, waarin zij aangaven kennis en expertise op het gebied van de incidentenstatistiek met elkaar te zullen delen. Dit moet in 2020 leiden tot vernieuwde informatievoorziening voor de veiligheidsregio’s.

Samenwerking

Nederland kent 25 veiligheidsregio’s. Binnen een veiligheidsregio wordt door verschillende besturen en diensten samengewerkt bij de uitvoering van taken op het gebied van brandweer, rampen- en crisisbeheersing, openbare orde, veiligheid en geneeskundige hulpverlening. ‘De brandweerstatistiek die het CBS decennialang maakt, komt tot stand aan de hand van de data die de 25 veiligheidsregio’s aan ons aanleveren’, aldus projectleider Luc Verschuren van het CBS. ‘Samen met het IFV en de 25 veiligheidsregio’s gaan we een samenwerking aan, waarbij we kennis en expertise bij elkaar brengen om de informatievoorziening voor de veiligheidsregio’s te continueren, verrijken en vernieuwen.’

‘We gaan niet alleen een gezamenlijke incidentenstatistiek maken, maar we willen met het CBS ook nieuwe onderzoeksvragen beantwoorden’

Extra impuls voor de kwaliteit

Lydia van der Hulst is plaatsvervangend manager kennisontwikkeling en onderwijs bij het IFV. ‘Onze organisatie draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners bij het professionaliseren van hun taken, bijvoorbeeld op het gebied van brandweer en crisisbeheersing. Het IFV ontwikkelt en deelt kennis en onderwijs. Ook zorgt het voor ondersteuning van de veiligheidsregio’s op het gebied van beleid en logistiek.’ Van der Hulst geeft aan dat de veiligheidsregio’s de behoefte hebben over hun eigen data te beschikken. ‘Tijdens een kennisdag informatievoorziening op 28 juni hebben Leo Zaal van het IFV, Ilanah Schriki van het CBS en Diemer Kransen namens de 25 veiligheidsregio’s een overeenkomst getekend. Het is de bedoeling dat we tot en met 2019 de brandweerstatistiek op de oude manier voortzetten. Met ingang van 2020 komt er een vernieuwde incidentenstatistiek.’ Omdat het CBS, het IFV en de veiligheidsregio’s samen gaan werken, verwacht zij dat de kwaliteit van het vernieuwde product een extra impuls krijgt.

Illana Schriki

Voordelen

Ook Verschuren ziet de voordelen van samenwerking tussen organisaties met ieder zijn eigen expertise. ‘Het IFV heeft namens de veiligheidsregio’s de wens geuit om zelf meer grip te hebben op de eigen informatievoorziening. Daarnaast bestaat de wens om meer verdiepend en innovatief onderzoek te doen, bijvoorbeeld door de data te verrijken. Wij als CBS zullen onze kennis en expertise op dit vlak inbrengen. Daarbij is onze kennis van statistische processen, registerdata, koppelmogelijkheden en ook de onafhankelijke positie van het CBS een belangrijke meerwaarde.’ De landelijke samenwerking met 25 verschillende veiligheidsregio’s is volgens Verschuren ook bijzonder. ‘Niet elke veiligheidsregio is hetzelfde, sommige veiligheidsregio’s zijn bijvoorbeeld al heel ver met innovatie op het gebied van data.’ Op dit moment zitten de partijen nog volop in de ontwerpfase. Verschuren: ‘In 2019 is de ontwikkelfase en 1 jaar later moet het basissysteem er zijn, van waaruit zowel reguliere statistieken als nieuwe data-analyses gemaakt worden.’ Van der Hulst verwacht veel van de samenwerking. ‘Wij gaan niet alleen een gezamenlijke incidentenstatistiek maken, maar willen met het CBS ook nieuwe onderzoeksvragen beantwoorden, bijvoorbeeld op het gebied van brandpreventie en veiligheid.’