Meer brandmeldingen in 2011

In 2011 heeft de brandweer meer brandmeldingen en iets minder verzoeken tot hulpverlening gekregen dan in 2010. De opkomsttijd bij brand is gelijk gebleven. Er vielen iets minder doden bij branden, maar meer bij incidenten waarbij de brandweer hulp verleende.

Meer brandmeldingen, minder verzoeken om hulpverlening

In 2011 zijn bij de brandweer 155 duizend meldingen binnengekomen, waarvan 107 duizend brandmeldingen en 48 duizend verzoeken om hulpverlening. Het aantal brandmeldingen was 4 procent hoger dan het jaar ervoor, het aantal verzoeken om hulpverlening een half procent lager. Bij 45 procent van alle meldingen (69,7 duizend) was sprake van loos alarm. Daarbij ging het vrijwel altijd om een loze brandmelding, een loos verzoek om hulpverlening komt weinig voor.

Verhouding meldingen naar type, 2011*
Verhouding meldingen naar type, 2011*

Opkomsttijd bij brand in 2011 gelijk gebleven

Het kost de brandweer gemiddeld iets minder dan tien minuten om bij een brand te komen. De gemiddelde opkomsttijd bij brand is daarmee gelijk aan die in 2010. De tijd tussen melding en alarmering is de afgelopen twee jaar licht afgenomen, terwijl de rijtijd juist licht is toegenomen. De brandweer is gemiddeld een halve minuut sneller ter plaatse dan vijf jaar geleden.

Gemiddelde opkomsttijd bij brand
Verhouding meldingen naar type, 2011*

Brandweerpersoneel vaak vrijwilliger en man

Er werkten op 1 januari 2012 ruim 30 duizend mensen bij de brandweer: 26,3 duizend brandweerlieden en 4,1 duizend overige personeelsleden. Van de brandweerlieden is 20 procent beroepspersoneel. Dit percentage is al jaren constant. Drie kwart van de brandweerlieden is een mannelijke vrijwilliger.

666 doden bij brand en hulpverlening

In 2011 zijn bij brand en incidenten waarbij de brandweer hulp verleende 666 dodelijke slachtoffers gevallen. In negen van de tien gevallen ging het om doden bij hulpverleningsactiviteiten. Drie kwart van deze doden viel in het verkeer. Bij brand zijn 63 mensen overleden, van wie 23 bij woningbranden.

Schadebedrag bij grote binnenbranden het hoogst

In 2011 zijn door de brandweer 18,4 duizend branden met directe financiële schade gerapporteerd, voor in totaal 763,6 miljoen euro. Bijna twee derde van deze schade ontstond bij grote binnenbranden, die slechts 11 procent van alle branden met schade uitmaakten. Ruim de helft van de branden met schade betrof een buitenbrand, waarbij de schade relatief laag was.

Verhouding branden naar aard en schade, 2011*
Verhouding branden naar aard en schade, 2011*

Raymond Kleingeld en Mark Vlemmings

Bronnen: