Brandweer hoeft minder vaak uit te rukken

© ANP

De brandweer is 138 duizend keer uitgerukt in 2014, dat is ongeveer 8 duizend keer minder dan het jaar daarvoor. Dit komt omdat er 8 duizend keer minder gealarmeerd is vanuit de meldkamer. In 2014 werd 35 procent van de incidenten afgehandeld in de meldkamer, meldt CBS.

Veel afhandelingen in de meldkamer

De meldkamer van de brandweer kreeg in 2014 te maken met ruim 232 duizend meldingen en verzoeken (incidenten). Het ging om iets meer dan 130 duizend brandmeldingen en ruim 102 duizend verzoeken om hulpverlening. In totaal nam het aantal incidenten in 2014 met 2 duizend af ten opzichte van het jaar daarvoor. De brandweer handelt meldingen van brand en verzoeken voor hulpverlening vaak in de meldkamer af. Vooral meldingen via automatische brandmelders werden vaak op de centrale verwerkt.

Gemelde incidenten, 2014

Brandmeldingen vaak afgehandeld in de meldkamer

In vergelijking met 2013 is het aantal brandmeldingen vorig jaar met 4 duizend gestegen naar ruim 130 duizend. De brandweer hoefde niettemin zo’n 6 duizend keer minder uit te rukken voor een brand dan in 2013. Tweederde van de brandmeldingen komt binnen via een automatische alarminstallatie. Zo’n 40 procent van deze meldingen werd afgehandeld in de meldkamer. Bij zowel de automatische als de telefonische meldingen hoefde er minder vaak uitgerukt te worden.
Sinds 2014 wordt in het kader van het project ‘STOOM’ van Brandweer Nederland geprobeerd om loos alarm terug te dringen door zoveel mogelijk vanuit de meldkamer te ‘contrabellen’. Daarbij informeert de centralist eerst bij de instelling waar de automatische brandmelding vandaan komt of er echt sprake is van brand.
 

Aantal verzoeken om hulpverlening gedaald

Brandweermeldkamers hebben in 2014 ruim 102 duizend verzoeken gekregen om hulp te verlenen. Dat is 6 duizend minder dan in 2013. Verzoeken om hulpverlening kunnen gaan over het verlenen van assistentie bij ongelukken maar ook over ondersteuning bij wateroverlast of stormschade.

Percentage afhandeling incidenten in meldkamer naar veiligheidsregio 2014

Aantal afhandelingen in meldkamer verschilt sterk per regio

De mate waarin incidenten in de meldkamer worden afgehandeld verschilt sterk per regio. De meldkamers van de Veiligheidsregio’s Zeeland en Limburg-Zuid handelen het vaakst incidenten af op de meldkamer. Dat gebeurt in zo’n 70 procent van de gevallen. De meldkamers van de regio’s Noord-Holland-Noord, Kennemerland en Flevoland handelen 10 procent op de centrale af.