Brandweerstatistiek 2008

Omslag Brandweerstatistiek 2008

De Brandweerstatistiek 2008 geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de Nederlandse brandweer in dat jaar. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het aantal meldingen wegens brand of hulpverlening, de aard van de brand of hulpverlening en de locatie. Verder is er aandacht voor de opbouw van het personeelsbestand van de brandweer en de kosten.

In 2008 ontving de brandweer 158 duizend alarmmeldingen. In bijna de helft van de gevallen was echter sprake van loos alarm. In ruim 45 duizend gevallen was er daadwerkelijk brand uitgebroken. Verder kwam de brandweer bijna 44 duizend maal in actie voor diverse hulpverleningen.

Bestelinfo:

Kengetal        : W-35

ISBN               : 978-90-357-2118-0

ISSN               : 1385-8157 

Prijs                : € 16,80   (exclusief administratie- en verzendkosten)