Brandweerstatistiek 2009

Ebooks:

Omslag Brandweerstatistiek 2009

De Brandweerstatistiek 2009 geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de Nederlandse brandweer in dat jaar. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het aantal meldingen wegens brand of hulpverlening, de aard van de brand of hulpverlening en de locatie. Verder is er aandacht voor de opbouw van het personeelsbestand van de brandweer en de kosten.

In 2009 ontving de brandweer bijna 157 duizend alarmmeldingen. In 43 procent van de gevallen was echter sprake van loos alarm. Ruim 47 duizend keer was er daadwerkelijk brand uitgebroken en bijna 42 duizend maal kwam de brandweer in actie voor diverse hulpverleningsactiviteiten.