Brandweer binnen 7,5 minuten ter plekke

© ANP

De Nederlandse brandweer heeft in 2014 gemiddeld 7,4 minuten nodig gehad om bij een brand te komen. Brandweereenheden rukten in dat jaar gemiddeld na 2,8 minuten uit en waren daarna ongeveer 4 minuten onderweg. De meldkamer van de brandweer had gemiddeld 0,6 minuten nodig om de eenheid te alarmeren. Daarmee is de brandweer in 2014 even snel als het jaar daarvoor, meldt CBS.

Responstijd

De tijd die de brandweer in totaal nodig heeft om bij een brand te komen, noemt CBS responstijd. Die tijd bestaat uit de tijd die de brandweercentralist nodig heeft om de eenheid te alarmeren, de tijd om uit te rukken na alarmering en de tijd die nodig is voor de rit naar het incident.

Beroeps- en vrijwillige krachten

Brandweerkorpsen in veiligheidsregio’s die meer gebruik maken van vrijwillige brandweerlieden hebben overwegend een langere responstijd dan korpsen die vooral gebruik maken van beroepskrachten. De vrijwilligers hebben tijd nodig om op de kazerne te komen, in tegenstelling tot de al aanwezig beroepskrachten. Daarnaast hebben korpsen in regio’s die dunner bevolkt zijn en waar de rijafstanden groter zijn, ook een grotere responstijd.

Responstijd brandweer naar veiligheidsregio 2014

Snelste gemiddelde rijtijd 3,5 minuten

Met een responstijd van in totaal 6 minuten is de brandweer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2014 van alle regio’s gemiddeld het snelst ter plekke. De brandweermeldkamer van de veiligheidsregio had gemiddeld  0,3 minuten nodig om de brandweereenheid te alarmeren. De brandweereenheid  rukte daarna met 1,7 minuten het snelst van alle korpsen uit en had 4 minuten nodig om naar de plek van het incident te rijden. Alleen de korpsen van de Veiligheidsregio’s Zuid-Holland-Zuid en Zaanstreek-Waterland hadden met 3,5 minuten iets minder rijtijd nodig.  

Rotterdam-Rijnmond behoorde in 2013 ook tot de snelste korpsen. Amsterdam-Amstelland was toen echter het snelst. De korpsen van deze veiligheidsregio’s werken met relatief veel beroepskrachten. Het korps van de Veiligheidsregio Zeeland had in dat jaar met 3,4 minuten gemiddeld de kortste rijtijd van alle veiligheidsregio’s. 

Langste gemiddelde rijtijd 9,7 minuten

De brandweer van de Veiligheidsregio Drenthe was in 2014 met 9,7 minuten responstijd het minst snel ter plekke. Gemiddeld duurde het 0,4 minuten voordat de brandweereenheid werd gealarmeerd. Het korps had daarna gemiddeld 4,6 minuten nodig om de kazerne te verlaten en was daarna 4,7 minuten onderweg. Het korps van Limburg-Noord had met gemiddeld 5,2 minuten een langere rijtijd maar was met iets meer dan 9 minuten iets sneller aanwezig op de plek van het incident dan de collega’s van de Drentse veiligheidsregio.