Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:Tweede Kamer
16 resultaten voor keyword:Tweede Kamer

CBS-informatie fundament van het Kamerwerk

‘Tweede Kamerleden maken graag gebruik van CBS-gegevens. Ze zijn dan ook van grote betekenis voor het werk van Kamerleden. De cijfers van CBS kun je beschouwen als het fundament van het Kamerwerk.’...

Artikelen

Integratiekaart 2006

De Integratiekaart heeft tot doel de integratie van allochtonen door de tijd heen zo feitelijk mogelijk te volgen.

Publicaties

Toespraak DG bij overhandiging 'Nederland in 2014'

Toespraak CBS directeur-generaal Tjark Tjin-A-Tsoi ter gelegenheid van het overhandigen van ‘Nederland in 2014’ aan Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg, d.d. 26 maart 2015

Artikelen

Het verhaal

Een korte uitleg waarom de Monitor Brede Welvaart & de SDG’s wordt gemaakt, wat brede welvaart is, en hoe brede welvaart wordt gemeten.

Overig

Actuele vragen Kamerleden beantwoord met open data

Verslag van de Accountability Hack die op 4 oktober 2019 werd gehouden in de Tweede Kamer.

Artikelen

Scepsis over Europa toegenomen

Sinds het begin van de jaren negentig is de Nederlandse kiezer sceptischer geworden over Europa. Alleen de allerjongste kiezers (18–25 jaar) lopen echt warm voor Europa.

Artikelen

De arbeidsmarktpositie van deelnemers na een project of een aansluitend traject van het Europees Sociaal Fonds (ESF), 2007-2011 (herziene versie)

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van deelnemers na afloop van een ESF project of traject volgend op een ESF-project. Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en...

Cijfers
Artikelen

Vertrouwen en participatie licht toegenomen

In het afgelopen decennium is de participatie en het vertrouwen binnen de Nederlandse samenleving licht toegenomen. Dit blijkt onder meer uit de stijging van de sociale contacten van de burger met...

Artikelen

Vertrouwen in leger neemt toe

Ruim zes op de tien 15-plussers gaf in 2013 aan vertrouwen te hebben in het leger. Dat is iets meer dan een jaar eerder. In politie en rechters is het vertrouwen hoger dan in het leger, in andere...

Artikelen

Ruime meerderheid heeft vertrouwen in gezaghebbende instituties

Een groot deel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder heeft vertrouwen in elkaar en in een aantal maatschappelijke en politieke instituties.

Artikelen

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk; nulmeting doelstelling uitstroom naar werk

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) rapporteert het Centrum voor Beleidsstatistiek over re-integratieondersteuning. SZW streeft ernaar dat in 2011 60 procent van...

Artikelen

Veel nieuwe woningen in bestaand bebouwd gebied

In de periode 2000–2006 zijn van de 323 duizend woningen die aan de woningvoorraad zijn toegevoegd 140 duizend woningen (43 procent) gerealiseerd in bestaand bebouwd gebied.

Artikelen

Monitor Duurzaam Nederland 2011 - brochure

Nederlanders zijn welvarend, voelen zich veilig en gezond en hebben veel sociale contacten. Zij hebben vertrouwen in andere mensen en in de maatschappelijke instituties als de Tweede Kamer en de...

Publicaties

Meer vertrouwen in EU dan in Tweede Kamer

Nederlanders hebben iets meer vertrouwen in de Europese Unie dan in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in beide is laag, nog geen vier op de tien Nederlanders heeft vertrouwen in deze instituties.

Artikelen