CBS start haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden onderzoek toeslagenaffaire

11 oktober 2023 Update rondom haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek

Het CBS is momenteel bezig met de haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om statistische informatie te kunnen leveren in het kader van (beleids)vragen rondom de toeslagenaffaire. Het CBS heeft gezien de complexiteit van het onderzoek en de zorgvuldigheid die het CBS wil betrachten, de keuze gemaakt om te focussen op vragen rondom de ouders die de toeslag hebben aangevraagd. Specifieke vragen rondom de kinderen van gedupeerde ouders vormen geen afzonderlijk onderdeel van de haalbaarheidsstudie. Daarnaast is er meer tijd nodig voor deze haalbaarheidsstudie dan vooraf ingeschat. De resultaten van de haalbaarheidsstudie verwacht het CBS in het eerste kwartaal van 2024 te kunnen publiceren in plaats van in het 4e kwartaal van 2023. Zoals eerder gemeld zal deze publicatie geen cijfermatige uitkomsten bevatten, maar conclusies aangaande de technische mogelijkheden voor toekomstig onderzoek.

22 juni 2023

Het CBS heeft in de afgelopen periode meerdere verzoeken gekregen voor onderzoek naar mogelijke gevolgen van de toeslagenaffaire. Het CBS heeft daarom besloten een haalbaarheidsstudie te starten naar de (on)mogelijkheden van statistisch onderzoek op verschillende deelaspecten van de toeslagenaffaire.

Het CBS zal de komende periode de haalbaarheidsstudie gefaseerd uitvoeren. (zie plan van aanpak onderaan deze pagina). Doel van deze studie is om in kaart te brengen welke (beleids)vragen er kunnen spelen rondom de toeslagenaffaire, óf het CBS data heeft om statistische informatie te kunnen leveren op die verschillende vragen en of het op basis van de beschikbare data methodologisch verantwoord is om het onderzoek te doen naar de verschillende vragen.

Op verschillende momenten in dit onderzoek zal het CBS bijeenkomsten met een externe expertgroep organiseren om zo te zorgen voor kwaliteitsborging en tegenspraak bij dit maatschappelijk relevante, maar ook zeer gevoelige onderwerp.

Uit deze haalbaarheidsstudie zal een rapport voortkomen dat gepubliceerd wordt op de CBS-website. Het rapport bevat conclusies rondom de haalbaarheid en maatschappelijke meerwaarde van onderzoek naar aspecten van de toeslagenaffaire. Het rapport zal geen cijfermatige uitkomsten bevatten. De verwachting is dat het CBS dit rapport in het 4e kwartaal van 2023 zal publiceren