CBS start haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden onderzoek toeslagenaffaire

Het CBS heeft in de afgelopen periode meerdere verzoeken gekregen voor onderzoek naar mogelijke gevolgen van de toeslagenaffaire. Het CBS heeft daarom besloten een haalbaarheidsstudie te starten naar de (on)mogelijkheden van statistisch onderzoek op verschillende deelaspecten van de toeslagenaffaire.
Het CBS zal de komende periode de haalbaarheidsstudie gefaseerd uitvoeren. (zie plan van aanpak onderaan deze pagina). Doel van deze studie is om in kaart te brengen welke (beleids)vragen er kunnen spelen rondom de toeslagenaffaire, óf het CBS data heeft om statistische informatie te kunnen leveren op die verschillende vragen en of het op basis van de beschikbare data methodologisch verantwoord is om het onderzoek te doen naar de verschillende vragen.

Op verschillende momenten in dit onderzoek zal het CBS bijeenkomsten met een externe expertgroep organiseren om zo te zorgen voor kwaliteitsborging en tegenspraak bij dit maatschappelijk relevante, maar ook zeer gevoelige onderwerp.

Uit deze haalbaarheidsstudie zal een rapport voortkomen dat gepubliceerd wordt op de CBS-website. Het rapport bevat conclusies rondom de haalbaarheid en maatschappelijke meerwaarde van onderzoek naar aspecten van de toeslagenaffaire. Het rapport zal geen cijfermatige uitkomsten bevatten. De verwachting is dat het CBS dit rapport in het 4e kwartaal van 2023 zal publiceren