Handel in bont

De Nederlandse in- en uitvoer van bont is de laatste drie jaar fors afgenomen. Verleden jaar kwam de waarde van onze buitenlandse bonthandel op 94 miljoen gulden. Dat is ruim veertig procent minder dan in 1997 en zelfs zestig procent minder dan in 1996.

De invoer van bont bestaat uit dierenvellen (in hoofdzaak die van vossen, nertsen en schapen) en van bontkleding. De waarde van de ingevoerde vellen lag verleden jaar op bijna 28 miljoen gulden en aan bontkleding werd voor 4 miljoen ingevoerd.

Buitenlandse handel van bont (mln gld)

Buitenlandse handel van bont (mln gld)
De Nederlandse uitvoer van bontartikelen had in 1998 een waarde van 62 miljoen gulden. Voor bijna negentig procent bestaat deze uitvoer uit nertsvellen. Ons land is een belangrijke producent van deze vellen. Op ongeveer 200 bedrijven worden circa 2,5 miljoen nertsen gehouden, wat neerkomt op tien procent van de wereldproductie. Op 1 juli heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek een groeistop op het bedrijfsmatig houden van nertsen af te kondigen en de nertsenhouderij in ons land af te bouwen.

Bijna de helft van de bonthandel liep verleden jaar via Italië. Voor onze uitvoer van bont is Hongkong een belangrijke klant. Dit land is de grootste exporteur van bontkleding in de wereld.

Naud Philippens