Meer vertrouwen in EU dan in Tweede Kamer

© ANP

Nederlanders hebben iets meer vertrouwen in de Europese Unie dan in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in beide is laag in vergelijking met het vertrouwen in andere instituties. Nog geen vier op de tien Nederlanders hebben vertrouwen in de Europese Unie. Mensen in Groot-Amsterdam en de Gooi en Vechtstreek vertrouwen de EU meer dan inwoners van Oost-Groningen en Zuid-Limburg. Dit blijkt uit een studie van CBS naar sociale samenhang, die in november verschijnt.

Groot-Amsterdam en Gooi en Vechtstreek hebben het meeste vertrouwen in Europa

Het vertrouwen in de Europese Unie daalde van 39 procent in 2012 naar 34 procent in 2013. Vorig jaar steeg het weer licht naar 36 procent. Regionaal zijn er grote verschillen in het vertrouwen dat Nederlanders in de EU zeggen te hebben. Het vertrouwen in de regio Groot-Amsterdam, de Gooi en Vechtstreek en de regio ‘overig Groningen’ is met ongeveer 45 procent het grootst. Met minder dan 30 procent hebben de inwoners van Oost-Groningen/Delfzijl, Midden-Limburg, Zuid-Drenthe en de Kop van Noord-Holland het minste vertrouwen in de EU.

Oost-Groningen, Zuid-Limburg, Zuid-Drenthe en Kop Noord-Holland minste vertrouwen in de Tweede Kamer

Bijna twee derde van de Nederlandse bevolking heeft geen of weinig vertrouwen in de Tweede Kamer. Net als bij het vertrouwen in de EU zijn er regionale verschillen. Het vertrouwen is het laagst in de regio Oost-Groningen/Delfzijl (23 procent), Zuid-Limburg (25 procent), Zuid-Drenthe en de Kop van Noord-Holland (beide ongeveer 26 procent). Het meeste vertrouwen in de Tweede Kamer hebben de inwoners van Groot-Amsterdam en de Gooi en Vechtstreek. In beide regio’s is dat zo’n 40 procent.

4698-g1

Zeven op de tien Nederlanders hebben vertrouwen in rechters en politie

Nederland scoort in verhouding tot andere Europese landen hoog als het gaat om vertrouwen in instituties. Dat geldt ook voor het vertrouwen in de EU en het nationale parlement, dat in veel andere Europese landen nog aanmerkelijk lager is. De mate waarin de bevolking vertrouwen heeft in maatschappelijke instituties is sterk afhankelijk van het soort institutie. Vooral gezaghebbende instituties genieten een groot vertrouwen onder de bevolking. Zo hebben bijna zeven op de tien burgers vertrouwen in rechters en politie. Dat is sinds 2012 gelijk gebleven.

Als het gaat om vertrouwen in de Nederlandse instituties scoort alleen de pers lager dan de Tweede Kamer. Ongeveer een derde van de Nederlanders zegt vertrouwen te hebben in de pers. Dat is in de periode 2012-2014 stabiel gebleven. De inwoners van Midden-Limburg geven met 25 procent aan het minst vertrouwen te hebben in de media, het grootst is het in de regio Amsterdam (38 procent).

Percentage Nederlanders met vertrouwen in instituut 2014

Lichte daling van vertrouwen in ambtenaren

Het vertrouwen in ambtenaren is licht gedaald van 44 procent in 2012 naar 42 procent in 2014. Het vertrouwen is met bijna 48 procent het grootst in de regio Arnhem/Nijmegen, Leiden en omgeving en in de Bollenstreek. De inwoners van Zuid-Drenthe hebben met iets meer dan 33 procent het minste vertrouwen in ambtenaren.

Regionale verschillen

Het vertrouwen in de Nederlandse instituties blijft in sommige regio’s achter. Een voor de hand liggende verklaring is het verschil in de bevolkingssamenstelling. Per regio zijn er grote verschillen in de verdeling naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland en opleiding. Maar de verschillen in de bevolkingssamenstelling verklaren niet alle regionale afwijkingen. Hoewel de verschillen in bevolkingssamenstelling tussen de provincies kleiner worden, blijft het regionale verschil in vertrouwen bestaan.

Op donderdag 5 november 2015 publiceert CBS de studie: ‘Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt’. Op die dag zal ook de conferentie ‘Binding en Geluk’ bij CBS in Heerlen plaatsvinden.