Evaluatie ministeriële regeling en beleidsregel CBS

Twee mensen die een foto van zich laten maken op het Binnenhof in Den Haag
© Nikki van Toorn (CBS)
Het onderzoeks- en adviesbureau KWINK groep heeft een evaluatie uitgevoerd van de ministeriële regeling en de beleidsregel, twee jaar na inwerkingtreding.
Dit is gebeurd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op deze pagina vindt u het rapport, de bestuurlijke reactie van het CBS en de Kamerbrief van het Ministerie van EZK die op 12 juli 2023 aangeboden zijn aan de Tweede Kamer.