CBS-informatie fundament van het Kamerwerk

/ Auteur: Miriam van der Sangen
‘Tweede Kamerleden maken graag gebruik van CBS-gegevens. Ze zijn dan ook van grote betekenis voor het werk van Kamerleden. De cijfers van CBS kun je beschouwen als het fundament van het Kamerwerk.’ Deze woorden sprak Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg op 26 maart jl. toen Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi aan haar de publicatie ‘Nederland in 2014’ overhandigde.

Onbevooroordeeld

Volgens Tjin-A-Tsoi is de locatie aan het Binnenhof, waar de overhandiging plaatsvond, een toepasselijke plek. ‘Niet alleen omdat CBS hier ooit gehuisvest was, maar ook omdat de regering en Tweede Kamer grootverbruikers zijn van CBS-informatie. Vrijwel dagelijks wordt gebruik gemaakt van CBS-informatie bij debatten en ook bij de formulering van nieuw beleid’, aldus de DG. Een van de belangrijkste redenen waarom CBS-publicaties zo’n belangrijke rol spelen, is volgens hem het feit dat CBS onbevooroordeeld en a-politiek is. ‘CBS doet aan empirische waarheidsvinding. Het is onderdeel van een maatschappijbeeld waarin beleidsvorming en besluitvorming bij voorkeur tot stand komen op basis van feiten en cijfers. Niet op basis van mythen of aannames.’

Onmisbare statistieken

Van Miltenburg gaf aan dat we het in Nederland vanzelfsprekend vinden over objectieve statistische informatie te beschikken. ‘Tweede Kamerleden maken er graag gebruik van. CBS levert gegevens waar consensus over bestaat. Ze zijn dan ook van grote betekenis voor het werk van Kamerleden.’ De Tweede Kamervoorzitter noemde het heel bijzonder dat CBS al ruim 100 jaar geleden werd opgericht. ‘Over de oprichting van CBS in 1899 zegt iedereen dat het een logische stap was in de verwetenschappelijking van het debat over de sociale kwestie. Statistieken waren daarin onmisbaar. Ze waren nodig om sturing te geven aan de samenleving.’

‘De cijfers van CBS kun je beschouwen als het fundament van het Kamerwerk’

Verbondenheid

Van Miltenburg ging in op het feit dat CBS ooit begon met vijf medewerkers en aanvankelijk gevestigd was aan het Binnenhof. ‘Het zegt iets over de verbondenheid die van oudsher aanwezig is tussen statistiek en politiek, tussen cijfers en wet- en regelgeving. Medio 1920 vertrok CBS vanuit het Binnenhof naar een eigen gebouw. De band met het parlement bleef echter bestaan. Door de jaren heen is het doel van CBS hetzelfde gebleven. Het is opgericht om maatschappelijke discussies te staven met relevante statistieken. Anno 2015 wordt deze doelstelling nog altijd actief uitgedragen.’ Volgens Van Miltenburg is het niet gebruikelijk dat rapportages van CBS in de Kamer worden toegelicht of aan de Kamervoorzitter worden aangeboden. ‘Echter door deze presentatie te faciliteren, wil ik benadrukken hoe bijzonder dit instituut is. Vanuit het buitenland wordt met enige jaloezie naar het Nederlandse parlement gekeken, als het gaat om onze informatiepositie.’

Verschillende invalshoeken

Tjin-A-Tsoi noemde de publicatie ‘Nederland in 2014’ een goed voorbeeld van het streven van CBS om meerdere aspecten van de samenleving in onderlinge samenhang en vanuit verschillende invalshoeken te presenteren. ‘Het is niet eenvoudig met behulp van enkele statistische indicatoren een getrouw en ongekleurd beeld van de werkelijkheid te geven. Complexe maatschappelijke fenomenen zoals de economie of armoede laten zich niet vangen door één of enkele cijfers. CBS heeft zichzelf daarom ten doel gesteld maatschappelijke fenomenen meer vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.’

Helpdesk Binnenhof

CBS werkt aan de versterking van de relaties met zijn stakeholders en in het bijzonder met de Tweede Kamer. Om Kamerleden te helpen met het vinden van CBS-informatie heeft CBS eind vorig jaar de ‘helpdesk Binnenhof’ ingesteld. Kamerleden en fractiemedewerkers kunnen daar terecht met specifieke vragen. De overhandiging van de publicatie ‘Nederland 2014’ op 26 maart jl. vond plaats in nauw overleg tussen de Tweede Kamer en CBS. CBS-cijfers spelen regelmatig een belangrijke rol tijdens discussies in de Kamer. Zoals Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg in haar toespraak al memoreerde: ‘De reikwijdte van de beschikbare statistieken is enorm. De cijfers van CBS kun je beschouwen als het fundament van het Kamerwerk.’