Met re-integratieondersteuning op weg naar werk; nulmeting doelstelling uitstroom naar werk

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) rapporteert het Centrum voor Beleidsstatistiek over re-integratieondersteuning. SZW streeft ernaar dat in 2011 60 procent van de personen die starten met re-integratieondersteuning binnen twee jaar een betaalde baan hebben. Het gaat hier om een voorlopige streefwaarde, de definitieve streefwaarde stelt SZW in overleg met de Tweede Kamer vast op basis van deze nulmeting.