Monitor Duurzaam Nederland 2011 - brochure

Monitor Duurzaam Nederland-brochure

Nederlanders zijn welvarend, voelen zich veilig en gezond en hebben veel sociale contacten. Zij hebben vertrouwen in andere mensen en in de maatschappelijke instituties als de Tweede Kamer en de politie.

Die welvaart en dat welzijn gaan wel ten koste gaat van de welvaart en het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen, en van mensen in ontwikkelingslanden. Een van de redenen is de huidige generatie een groot beslag legt op natuurlijke hulpbronnen, mineralen en landbouwgrond in Nederland én in het buitenland.