Veel nieuwe woningen in bestaand bebouwd gebied

De Tweede Kamer heeft op 17 mei 2005 ingestemd met het voornemen om 40 procent van de woningbouw te realiseren in bestaand bebouwd gebied . Die doelstelling is gehaald: in de periode 2000–2006 zijn van de 323 duizend woningen die aan de woningvoorraad zijn toegevoegd 140 duizend woningen (43 procent) gerealiseerd in bestaand bebouwd gebied.

Bouwen op volkstuinen en groenstroken

Doelstelling van de overheid is om zo optimaal mogelijk om te gaan met de schaarse ruimte in ons land door wonen en werken te bundelen. Hierdoor ontstaan ook krachtige steden.

Bouwen in bestaand bebouwd gebied is mogelijk op braakliggende terreinen, op plaatsen waar bedrijven en kantoren zijn gesloopt, op volkstuinen, groenstroken en dergelijke. Daarnaast zijn veel woningen gebouwd op VINEX-locaties en andere plaatsen aan de rand van het bebouwde gebied. Deze gebieden hoorden in 2000 veelal nog niet tot het bebouwde gebied.

Sterkste groei in Brabant

De sterkste groei deed zich voor in Noord-Brabant. Daar nam de woningvoorraad, nieuwe woningen minus sloop, in bestaand bebouwd gebied met 28 duizend toe. In Zeeland en Groningen daarentegen stonden in 2006 in het bebouwde gebied maar ruim 2 duizend woningen meer dan op 1 januari 2000.

In de provincies Groningen, Limburg en Noord-Brabant is zo’n 60 procent van alle nieuwbouw gerealiseerd in bestaand bebouwd gebied. In Flevoland is dat slechts 16 procent. Daar is vooral gebouwd in nieuwe wijken die in 2000 nog niet tot het bebouwde gebied behoorden.

Verder blijkt dat vooral in de periode 2000–2002 naar verhouding veel woningen zijn gebouwd in bestaand bebouwd gebied (58 procent). In de jaren 2002–2004 was dit 35 procent en in de jaren daarna 36 procent.

Aandeel wijziging woningvoorraad in bestaand bebouwd gebied in totale wijziging, 2000–2006

Wijziging woningvoorraad in bestaand bebouwd gebied, 2000–2006

Veel spreiding

De toename van het aantal woningen in bebouwd gebied was 2,3 procent, maar varieert van 1,0 procent in Groningen tot 3,2 procent in Noord-Brabant. De spreiding van de toename tussen de gemeenten is veel groter. In Houten, Best en Wester Koggenland nam het aantal woningen in bebouwd gebied met meer dan 10 procent toe, in 29 gemeenten nam de woningvoorraad zelfs af. Hiervan liggen negen gemeenten in de provincie Groningen.

Wijziging woningvoorraad in bebouwd gebied, 2000–2006

Wijziging woningvoorraad in bebouwd gebied, 2000–2006

Bert Bunschoten

Bron: StatLine, Monitor Nota Ruimte