Zoekresultaten

35 resultaten voor keyword:zorggebruik
35 resultaten voor keyword:zorggebruik

Pagina 2 van 2

Minder mensen met psychische gezondheidsproblemen

Het aandeel mensen met een minder goede psychische gezondheid is afgenomen tot 9 procent in 2008. Dat is vooral toe te schrijven aan vrouwen.

Artikelen

Steeds meer mensen klagen over moeheid

Sinds 2001 is vooral het aandeel mensen dat last heeft van moeheid toegenomen. Jongeren klagen het meest over moeheid, ouderen het meest over pijn in spieren of gewrichten.

Artikelen

Geregistreerd zorggebruik van 50-plussers naar sociaaleconomische status

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2009. In dit artikel wordt verslag gedaan over onderzoek naar twee vormen van geregistreerd zorggebruik (zorg zonder verblijf en ziekenhuisopnamen) in relatie tot de...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Ruim 10 procent Nederlanders heeft hoge bloeddruk of migraine

Hoge bloeddruk en migraine waren in 2007 de meest voorkomende langdurige aandoeningen in Nederland.

Artikelen

Inkomen als sociaaleconomische indicator van medisch zorggebruik bij ouderen

Hoe lager het inkomen, hoe meer ouderen de huisarts en specialist raadplegen.

Artikelen

Meer medisch zorggebruik door ouderen met een langdurig laag inkomen

In 2006 deden meer ouderen (55 tot 80 jaar) met een langdurig laag inkomen een beroep op de medisch specialist en de fysiotherapeut dan ouderen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens.

Artikelen
Artikelen

Gezondheid en zorg in cijfers 2005

Vandaag verschijnt de publicatie Gezondheid en zorg in cijfers 2005. In de afgelopen jaren heeft het CBS nieuwe statistieken ontwikkeld over het gebruik van ziekenhuiszorg.

Artikelen