Westerse migranten gebruiken vaakst zorg in buitenland

Skier met gebroken been of gescheurde kniebanden wordt ingepakt door EHBO'er, Securite des Pistes.
© Hollandse Hoogte / Bram Saeys
In 2017 gaf ruim 3 procent van de Nederlanders aan gebruik te hebben gemaakt van gezondheidszorg in het buitenland. Het gaat dan bijvoorbeeld om een huisarts, specialist, ziekenhuiszorg of tandarts. Dit percentage is sinds 2010 nagenoeg ongewijzigd. Gebruikers van buitenlandse gezondheidszorg hebben relatief vaak een migratieachtergrond. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête.

De meeste mensen (65 procent) rapporteren dat zij in de afgelopen 12 maanden gebruik hebben gemaakt van buitenlandse zorg omdat ze zorg nodig hadden tijdens een verblijf in het buitenland. Het gaat dan om bijvoorbeeld een vakantie of zakenreis. Redenen als betere, goedkopere of snellere zorg worden minder vaak genoemd.

Redenen voor zorggebruik in buitenland, 2017
 Reden buitenlands zorggebruik
Dichterbij1,8
Eerder geholpen1,6
Goedkoper9,2
Beter geholpen11
Andere reden11,6
Nodig tijdens verblijf64,8

Meeste buitenlandse zorg voor mensen met westerse migratieachtergrond

Mensen met een migratieachtergrond maken meer gebruik van zorg in het buitenland dan personen met een Nederlandse achtergrond. Het sterkst geldt dit voor mensen met een westerse migratieachtergrond die in het buitenland zijn geboren (eerste generatie). Van hen geeft 17 procent aan zorg te hebben gebruikt in het buitenland. Ook mensen met een niet-westerse migratieachtergrond gebruiken vaker zorg in het buitenland dan mensen met een Nederlandse achtergrond.
Van alle leeftijdsgroepen is het buitenlandse zorggebruik het hoogste onder twintigers. Jongeren (12 tot 20 jaar) en 75-plussers doen minder vaak een beroep op zorg in het buitenland.

Zorggebruik in het buitenland, 2016/2017
 Zorggebruik in buitenland (% )
Leeftijd
0 tot 12 jaar3,2
12 tot 20 jaar2,2
20 tot 30 jaar5
30 tot 40 jaar3,9
40 tot 50 jaar3,1
50 tot 65 jaar2,8
65 tot 75 jaar2,8
75 jaar of ouder1,6
Migratieachtergrond
Nederlands2
Westers, 1e generatie17
Westers, 2e generatie3,8
Niet-westers, 1e generatie6,1
Niet-westers, 2e generatie4,7

Meestal naar huisarts of specialist

Ruim een derde van degenen die in het buitenland zorg hebben gekregen, is bij een huisarts geweest. Ook is er vaak contact met een specialist (29 procent), voor bijvoorbeeld een poliklinische behandeling, spoedeisende hulp of het maken van foto’s.
Ruim twee derde van de gebruikers van buitenlandse zorg geeft aan één keer van buitenlandse gezondheidszorg gebruik te hebben gemaakt. Een kwart doet dit twee, drie of vier keer. Zes procent geeft aan vijf keer of vaker zorg te hebben gebruikt in het buitenland.

Zorggebruik in buitenland naar type zorgverlener, 2016/2017
 Type zorg(verlener)
Huisarts34,3
Specialist28,7
Tandarts18,8
Ziekenhuis 11,2
Andere zorgverlener7

Vooral beroep op zorg in buurlanden, Turkije en Spanje

Turkije, Spanje, België en Duitsland zijn de landen waar Nederlanders het vaakst een beroep hebben gedaan op zorg, elk met 9 procent. Mensen met een Nederlandse achtergrond maken naar verhouding vaak gebruik van zorg in België en Spanje. Personen met een westerse migratieachtergrond doen relatief vaak een beroep op de gezondheidszorg in Polen (19 procent), Turkije wordt het meest genoemd door mensen met een niet-westerse migratieachtergrond (35 procent).

Meest genoemde landen van zorggebruik naar migratieachtergrond, 2016/2017
 Land van zorggebruik (%)
Nederlandse achtergrond
België12,9
Spanje12,7
Frankrijk10,1
Duitsland10
Westers, 1e en 2e generatie
Polen19
Duitsland11
Spanje7,7
België7,6
Niet-westers, 1e en 2e generatie
Turkije34,5
Marokko14,8
Suriname3,9
Duitsland3,3