Inkomen als sociaaleconomische indicator van medisch zorggebruik bij ouderen

7-7-2008 15:00

Hoe lager het inkomen, hoe meer ouderen de huisarts en specialist raadplegen.