Personen met verward gedrag bij de politie, 2015-2016

Een onderzoek naar de kenmerken van personen met verward gedrag betreft een verkennende studie op basis van registratiedata van de Nationale Politie uit 2015 en 2016.

Verschillende kenmerken op het gebied van demografie en zorg van personen die verward gedrag personen en daarvoor in aanraking komen met de politie. Er zijn uitsplitsingen gemaakt naar politieregio. Maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer 180057.

Opdrachtgever: Nationale Politie.