Poster preventieve gezondheidsmetingen Nederlands Congres Volksgezondheid 2015