Zorggebruik 75-plussers

Deze factsheet bevat cijfers over de gezondheid en het zorggebruik van 75-plussers.
Enkele onderwerpen zijn: ziekenhuisopnamen, zorggebruik, doodsoorzaken en zorg met verblijf. De informatie over zorg met verblijf en wijkverpleging is afkomstig uit de Monitor Langdurige Zorg. Verder geldt dat bepaalde cijfers gaan over 75-plussers die thuis wonen: 75-plussers met een beperking; de levensverwachting; gezondheid; griepprik; mantelzorg; medicijngebruik en huisarts.