Verwijzingen huisartsen en medisch specialisten ‘13-‘14

Onderzoek naar de gebruikswaarde van Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) data van de medisch specialistische somatische zorg om informatie af te leiden over verwijzingen van huisartsen naar medisch specialisten en verwijzingen binnen de medisch specialistische zorg.
Op verzoek van RIVM heeft het CBS op basis van drie onderzoeksvragen in kaart gebracht welke informatie over verwijzingen verkregen kan worden uit de DBC-data van de medisch specialistische somatische zorg zoals verzameld in het DBC Informatiesysteem (DIS). De DIS-data worden door het CBS gebruikt voor de productie van statistieken over het zorggebruik in de medisch specialistische zorg, zoals gepubliceerd op StatLine. In deze statistieken is geen informatie over verwijzingen opgenomen.

Op basis van DIS-data over de in 2013 en 2014 gesloten DBC’s, heeft het CBS cijfers afgeleid over de verwijzingen van huisartsen naar medisch specialisten en verwijzingen binnen de medisch specialistische zorg. De resultaten van het onderzoek staan beschreven in dit rapport en in de bijbehorende maatwerktabellen (excel-bestand).