Zorggebruik in Buitenland

Zorggebruik in buitenland over de periode 2010-2016

Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek gedaan naar het gebruik van zorg in het buitenland, op basis van de CBS-Gezondheidsenquête. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Universiteit Maastricht.

In tabel 2 staat het begrip woonregio genoemd. Daar geldt dat Friesland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland samen de categorie 'geen grensprovincie' vormen. De andere zeven provincies vormen samen de categorie 'grensprovincie'. De 'N' die staat vermeld boven de tabellen 3 t/m 10 betreft het aantal respondenten waarop de cijfers zijn gebaseerd.


Downloads