Steeds meer mensen klagen over moeheid

Sinds 2001 is vooral het aandeel mensen dat last heeft van moeheid toegenomen. Jongeren klagen het meest over moeheid, ouderen het meest over pijn in spieren of gewrichten.

Driekwart heeft malaiseklachten

In 2008 had 74 procent van de mensen van 4 jaar of ouder wel eens last van malaiseklachten zoals moeheid, hoofdpijn of pijn in spieren. De afgelopen jaren is het aandeel mensen dat last heeft van moeheid toegenomen. In 2008 gaf 47 procent aan in de afgelopen twee weken last te hebben gehad van moeheid, in 2001 was dit nog maar 42 procent. Vrouwen zijn vaker moe dan mannen.

Moeheid

moeheid

Vaker pijn in spieren bij ouderdom

Bij ouderen komt vaak pijn in spieren of gewrichten voor. Van de 65-plussers geeft de helft aan hiervan last te hebben gehad. Bij personen van 45 tot 65 jaar was dit 46 procent. Ook pijn in de rug en slapeloosheid komen vaker voor op oudere leeftijd. Bij de jongeren van 15 tot 25 jaar komt moeheid het meest voor: zes op de tien hadden daar last van. Naast moeheid komt ook hoofdpijn vaak voor bij hen.

Malaiseklachten naar leeftijd, 2008

malaiseklachten naar leeftijd, 2008

Meer rugpijn bij lagere inkomens

Hoe lager de opleiding of het inkomen is, hoe meer mensen last hebben van pijn in de rug. Hetzelfde geldt voor pijn in spieren of gewrichten en slapeloosheid, maar niet of nauwelijks voor hoofdpijn en moeheid. Het verband met inkomen en opleiding komt maar voor een klein deel doordat mensen met een lager inkomen of lagere opleiding ouder zijn dan mensen met een hoger inkomen of hogere opleiding.

Rugpijn naar inkomen en opleiding, 2006/2008

Rugpijn naar inkomen en opleiding, 2006/2008

Marleen Wingen

Bron: StatLine, Zelfgerapporteerde medische consumptie, gezondheid en leefstijl