Leefstijl, gezondheid, zorggebruik Caribisch Nederland

Deze tabellen bevatten cijfers over een aantal aspecten met betrekking tot leefstijl, gezondheid en zorggebruik van de bevolking op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius in 2017.
De Health Study Caribisch Nederland is uitgevoerd in 2017. Het is een zeer uitgebreid gezondheidsonderzoek waarin naast een vragenlijst ook lichaamsmateriaal is afgenomen en andere metingen zijn gedaan.
Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het RIVM, het CBS en de lokale afdelingen publieke gezondheid van de Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius & Saba.