Steeds meer mannen in een zorginstelling

© ANP

In tien jaar tijd is het aantal volwassenen in een instelling voor langdurige zorg met ruim 17 duizend toegenomen. Het aantal mannen dat langdurig in een zorginstelling verblijft is toegenomen, het aantal vrouwen nam in dezelfde periode af. In de leeftijdsgroep 18 tot 65 jaar nam zowel het aantal vrouwen als mannen in een zorginstelling toe. Onder 65-plussers nam het aantal mannen licht toe, maar daalde het aantal vrouwen met 11 procent. In 2014 verbleven ruim 245 duizend volwassenen in een instelling voor langdurige zorg, waarvan 146 duizend vrouwen. Dit blijkt uit cijfers van CBS.

Vooral meer jongere mannen in zorginstellingen

In instellingen voor langdurige zorg, zoals verpleeg- of verzorgingstehuizen of instellingen voor langdurige gehandicapten- of psychische zorg, is vooral het aantal volwassen mannen tot 65 jaar toegenomen. Dit aantal steeg van 37 duizend mannen in 2004 naar 55 duizend in 2014. Onder oudere mannen (vanaf 65 jaar) is dit aantal toegenomen van 41 duizend naar 44 duizend. Relatief gezien is het aantal mannen dat ouder is dan 65 jaar en langdurig in een zorginstelling verblijft de afgelopen tien jaar gedaald, van 4,2 procent naar 3,2 procent. Dit is in lijn met de hervormingen in de langdurige zorg die erop gericht zijn om mensen langer thuis te laten wonen.

Ook het aantal volwassen vrouwen tot 65 jaar dat verblijft in een zorginstelling is toegenomen, maar minder sterk: van 27 duizend in 2004 naar 36 duizend in 2014. Daarentegen is het aantal oudere vrouwen (vanaf 65 jaar) in zorginstellingen afgenomen van 123 duizend in 2004 tot 110 duizend in 2014. Dit komt overeen met 6,6 procent van de vrouwen vanaf 65 jaar, in 2004 was dit nog 9,2 procent.

Aantal personen die langdurig in een zorginstelling verblijven, peildatum november

Aandeel personen in de bevolking die langdurig in een zorginstelling verblijven, peildatum november

Meer verstandelijk gehandicapten in zorginstellingen

Er verbleven in 2014 meer mannen in zorginstellingen dan vijf jaar daarvoor. Bij de mannen tot 65 jaar komt de toename vooral door een groter aantal verstandelijke handicapten in zorginstellingen. Ruim de helft van de mannen tot 65 jaar die in 2014 in een zorginstelling verbleef, zat hier vanwege een verstandelijke handicap. Bij vrouwen was dit twee derde. Tussen 2009 en 2014 is het aantal verstandelijk gehandicapten in zorginstellingen gestegen met 4,6 procent (eerdere cijfers zijn niet beschikbaar). Dit komt niet omdat er meer mensen met een verstandelijke handicap zijn. Volgens TNO en SCP komt dit onder andere doordat mensen met een verstandelijke handicap steeds ouder worden, omdat wachtlijsten zijn weggewerkt en omdat jonge volwassen gehandicapten eerder uithuisgaan en dus minder lang bij hun ouders blijven wonen (TNO, SCP).

Vrouwen vanaf 65 jaar verblijven het vaakst in een zorginstelling vanwege een ‘psychogeriatrische aandoening’, zoals dementie. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen. Tussen 2009 en 2014 is dit aantal toegenomen tot 50 duizend. Daarentegen is het aantal met een ‘somatische aandoening’, zoals de ziekte van Parkinson of verlamming, in die periode afgenomen.

Aantal personen die langdurig in een zorginstelling verblijven naar grondslag en leeftijd, peildatum november