Zoekresultaten

250 resultaten voor keyword:urban data centers
250 resultaten voor keyword:urban data centers

Pagina 2 van 10

Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeente in Noord-Brabant, 2017-2019

Cijfers

Pilot Economie Bladel, 2014 en 2016

Maatwerktabellen over bedrijvigheid in de gemeente Bladel.

Cijfers

Leefbaarheid Haagse wijken onderzocht

In de afgelopen 2 jaar zijn onderzoeken uitgevoerd naar werkende armen, verhuizingen en kansengelijkheid in het onderwijs in Haagse wijken

Artikelen

Huishoudelijke ondersteuning Den Haag, 2016

Onderzoek naar het gebruik van huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Den Haag.

Cijfers

Autobezit in de gemeente Groningen en Ten Boer, 2017

Autobezit in Groningen en Ten Boer, 2017

Cijfers

Omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag, 2013-2017

Omzetontwikkeling van horeca en detailhandel in Den Haag

Cijfers

Instroom naar jeugdhulp in de gemeente Heerlen, 2015

Onderzoek voor de gemeente Heerlen over welke jeugdigen een hoge (of lage) kans hebben om in te stromen naar jeugdhulp.

Cijfers

Heerlen en CBS brengen kansen van kinderen in beeld

In dit programma werken overheid, het sociaal maatschappelijk werk, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstanties samen met als doel een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor elk kind in...

Artikelen

CBS en Limburg starten eerste Provinciaal Data Center

Daarin werken de gemeenten met het CBS samen om aan de hand van data beleid te ontwikkelen

Artikelen

Factsheet Urban Data Center Groningen

Feiten en cijfers over Groningen, overhandigd tijdens de openingen van het UDC/Groningen regio.

Artikelen

Samenwerking Leiden met CBS: data inzetten voor beleid

De gemeente Leiden is gestart met een samenwerking met het CBS

Artikelen

Nieuwe termijn Urban Data Center Groningen

De gemeente Groningen heeft de samenwerking in het Urban Data Center met het CBS verlengd voor anderhalf jaar.

Artikelen

Onderzoek webwinkelactiviteiten Haagse detailhandel

Onderzoek naar webwinkelactiviteiten Haagse detailhandel

Artikelen

Briefmodel schoolverlaters Den Haag

Onderzoek naar verbetering van het briefmodel bij schoolverzuim in Den Haag

Cijfers

VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19

Arbeidskenmerken, arbeidsmarktpositie en terugkeer in onderwijs vsv’ers gemeente Den Haag 2011/’12 tot en met 2018/’19

Cijfers

Doelgroepenanalyse bijstand Leidschendam-Voorburg

Informatie over het aantal bijstandsontvangers in de gemeente Leidschendam-Voorburg en hun achtergrondkenmerken

Cijfers

Kansrijk van Start in Heerlen, 2016

In hoeverre verschilt de startpositie van pas geboren kinderen in Heerlen en hun ouders?

Cijfers

Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020

Omzetontwikkeling en omzetniveau MKB gemeente Groningen, 2010 - 2020

Cijfers

Verdiepende analyses inwonersprofielen Leiden, 2017

Er zijn enkele verdiepende analyses voor de gemeente Leiden toegevoegd aan het dashboard over de inwonersprofielen.

Cijfers

Hackathon gelijke onderwijskansen, Groningen, 2013-2016

Gegevens over schooladvies en behaalde diploma’s van onderwijsdeelnemers en hun ouders op gemeenteniveau.

Cijfers

Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020

Woningmarktdashboard Schagen en Noord-Holland

Cijfers

Vervoersstromen de Kempen, 2016

Maatwerktabellen over woon-werkregio’s en woon-schoolregio’s in de Kempen.

Cijfers

Armoederegelingen, Schagen 2019

Doelgroepen en gebruik voor twee gemeentelijke regelingen (Geluksbudget en Meedoen 65+) in Schagen, 2019.

Cijfers

Wmo naar inkomen en eerste voorziening, Schagen 2020

Het inkomen van personen met een Wmo-voorziening, het aantal, en de eerste Wmo-voorziening, in Schagen 2020.

Cijfers

Bruto regionaal product Groningen - Assen 2018-2021

Het bruto regionaal product voor de regio Groningen-Assen en de onderliggende gemeenten in de periode 2018 – 2021.

Cijfers