Zoekresultaten

65 resultaten voor keyword:urban data centers
65 resultaten voor keyword:urban data centers

Pagina 2 van 3

Handel Limburg met Verenigd Koninkrijk, 2017-okt 2018

Handel in goederen door Limburgse bedrijven met het Verenigd Koninkrijk, naar topsector, ZMKB en grootbedrijf.

Cijfers

Heerlen en CBS brengen kansen van kinderen in beeld

In dit programma werken overheid, het sociaal maatschappelijk werk, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstanties samen met als doel een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor elk kind in...

Artikelen

Datagedreven werken met brede coalitie in Friesland

Doel van de overeenkomst is dat gemeenten, provincie, hogeschool, universiteit en het Fries Sociaal Planbureau slim en efficiënt gebruik gaan maken van elkaars data en expertise

Artikelen

Urban Data Center Eindhoven werpt vruchten af

De uitkomsten van de clusteranalyse helpen de gemeente Eindhoven gerichter beleid te maken voor de verschillende doelgroepen

Artikelen

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr 1996-2017

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's

Cijfers

CBS en gemeente Groningen brengen armoede in beeld

Door het Urban Data Center heeft de gemeente Groningen nu meer zicht op inkomens van groepen inwoners

Artikelen

Den Haag bouwt smart city ambitie verder uit

Door het UDC kunnen de data van de gemeente Den Haag worden gecombineerd met de data van het CBS

Artikelen

Eerste Research Data Center in Schagen van start

In dit Research Data Center werken de gemeente Schagen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen om lokale beleidsvragen te beantwoorden.

Artikelen

‘Alle partijen profiteren van een Urban Data Center’

Het doel van een stad besturen is dat je beleid bedenkt en optimaliseert. Met de data wil je problemen oplossen en preventief werken.

Artikelen

Gemiddelde werkgelegenheid Provincie Limburg 2007-2016

Deze tabellen geven inzicht in de ontwikkelingen van de werkgelegenheid tussen 2007 en 2016 in Limburg.

Cijfers

Vervoerd gewicht van en naar Limburg 2009-2017

Het vervoerd gewicht per verschijningsvorm vanuit, naar en binnen Limburg berekend over de periode 2009 – 2017.

Cijfers

Goederenexport provincie Limburg, 2010-2016

Deze tabellen geven inzicht in de goederenexport van bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Limburg.

Cijfers

Verplaatsingsgedrag Limburgers/Nederlanders 2014-2016

Gemiddeld aantal verplaatsingen, reisduur, reisafstand per persoon per dag naar vervoerwijze van Nederlanders en Limburgers 2014/2016

Cijfers

Handel van Nederland en Limburg met China, 2013-2017

Internationale handel in goederen van Nederland en provincie Limburg met China

Cijfers

Nieuwe termijn Urban Data Center Groningen

De gemeente Groningen heeft de samenwerking in het Urban Data Center met het CBS verlengd voor anderhalf jaar.

Artikelen

Wederom bovengemiddelde economische groei Eindhoven

Van de vijf grootste steden in Nederland had Eindhoven in 2017 de grootste economische groei met 4,6 procent.

Artikelen

Onderwijskansen Leiden scherper in beeld

Het CBS onderzocht hoeveel kinderen die naar de basisschool gaan en in Leiden wonen een verhoogde kans hebben op onderwijsachterstand.

Artikelen

Leefpatronen inwoners leveren schat aan informatie op

Hoe kunnen patronen in het stadsleven helpen bij het analyseren en oplossen van problemen in de stad, bijvoorbeeld op het gebied van (on)veiligheid of sociale cohesie

Artikelen

Recordaantal huizen verkocht in Limburg

In Limburg zijn ruim 14 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar gewisseld in 2017.

Artikelen

CBS en Limburg starten eerste Provinciaal Data Center

Daarin werken de gemeenten met het CBS samen om aan de hand van data beleid te ontwikkelen

Artikelen

Bestaande koopwoningen; regio; verkoopprijzen prijsindex 2010=100;1995-2017

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar regio.

Cijfers

Kwetsbare groepen centraal in beleid gemeente Den Haag

Gelijke kansen voor kinderen, participatie van ouderen, tegengaan van schulden en toegang tot armoedevoorzieningen

Artikelen

Samenwerking Leiden met CBS: data inzetten voor beleid

De gemeente Leiden is gestart met een samenwerking met het CBS

Artikelen

Twee derde Kempense verhuizers blijft in de streek

In 2016 verkaste 56% Van verhuizende Kempenaren naar andere woning in gemeente, 12% naar andere gemeenten in de streek

Artikelen

Factsheet UDC/Leidschendam-Voorburg

Factsheet met informatie over de bevolking, jongeren en zzp’ers in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Artikelen