Vervoerd gewicht van en naar Limburg 2009-2017

© ANP
Voor de Brightlands Data Center Limburg is het transport van en naar Limburg over de weg, via het spoor en de binnenvaart in kaart gebracht.

Het CBS heeft het vervoerd gewicht vanuit, naar en binnen Limburg berekend over de periode 2009 – 2017. Er is onder andere gekeken naar het vervoerd gewicht naar verschijningsvorm (natte bulk, droge bulk, zeecontainers, overige), afstandsklassen en enkele specifieke laad- en losgebieden in België en Duitsland. Daarnaast is er voor elk jaar een top 10 samengesteld met de laad- en losplaatsen waar de meeste tonnages werden geladen of gelost. Deze berekeningen zijn samengesteld voor de vervoersmodaliteiten, wegvervoer, binnenvaart en spoor.

Maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer VVL180362.