Nieuwe termijn Urban Data Center Groningen

De gemeente Groningen heeft de samenwerking in het Urban Data Center met het CBS verlengd voor anderhalf jaar. Het in 2017 opgerichte Urban Data Center kan zo ook de komende periode data en kennis leveren over veiligheid, gezondheid, mobiliteit, onderwijs, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Dit heeft het college van Groningen onlangs besloten.

In de afgelopen periode zijn er diverse projecten met het samenvoegen van data uitgevoerd. Denk aan een project op het gebied van armoedesignalering maar ook de gemeentelijke Basismonitor is door het CBS UDC/Groningen verrijkt.

Door het samenvoegen van CBS-data en data van de gemeente wordt er nauw samengewerkt om meer en gedetailleerdere informatie te krijgen. Zo werden voor de mobiliteitsmonitor regio Groningen-Assen door het Urban Data Center gegevens van CBS en deelnemende partijen samengevoegd en geïntegreerd. Hieruit kon betere en specifiekere informatie worden gegenereerd dan voorheen.

Marleen Geerdinck, namens het CBS in het UDC/Groningen: ‘Ook de komende periode staan er diverse onderzoeksprojecten op het programma: Denk aan het in kaart brengen van het autobezit op wijk- en buurtniveau. De gemeente is hierin geïnteresseerd vanwege een mogelijke pilot met deelauto’s in de buurt Reitdiep. Hiervoor wil men graag inzicht hebben in onder meer het aantal huishoudens met een tweede auto. Daarnaast is er behoefte aan inzicht in autobezit per huishoudenstype en woningtype.’

Betrouwbare en gedetailleerde informatie

Wethouder Economie & Innovatie Joost van Keulen van de gemeente Groningen: ‘Het CBS staat garant voor betrouwbaarheid en goede data. Door de samenwerking te verlengen beschikken wij over gedetailleerde data over Groningen en de regio. Hiermee krijgen we een scherper inzicht in trends en ontwikkelingen. Dat helpt om als gemeente de juiste beslissingen te nemen.’

Smart Urban region

Groningen ontwikkelt zich tot een ‘Smart Urban Region’: een stad die samen met de regio slim gebruik maakt van de kracht van technologie en data. CBS levert sinds anderhalf jaar kennis over onder meer het koppelen van nieuwe (big) databronnen aan data van de gemeente Groningen en CBS-data. Binnen het CBS UDC Regio Groningen werken onderzoekers van CBS samen met onderzoekers van de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen.