Goederenexport provincie Limburg, 2010-2016

Goederenexport van bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Limburg.

Voor de provincie Limburg zijn er tabellen gemaakt over goederenexport van bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Limburg. De exportwaarde wordt weergegeven per jaar en uitgesplitst naar COROP-gebied, bedrijfstak en grootteklasse.

Maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer GBL180142