Gemiddelde werkgelegenheid Provincie Limburg 2007-2016

© Hollandse Hoogte / Roger Dohmen
Gemiddelde werkgelegenheid in de jaren 2007-2016 per provincie en COROP, naar bedrijfstak en land van zeggenschap.

Voor de provincie Limburg zijn tabellen gemaakt over de gemiddelde werkgelegenheid in Limburg van 2007 tot en met 2016.

Maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer WGL180142.