Verhuizingen op de kaart, 2017

© Hollandse Hoogte
Dit dashboard laat de verhuisbewegingen van personen zien op een interactieve kaart.

Waar komen de mensen vandaan die in jouw gemeente komen wonen? Vestigen de vertrekkers zich in buurgemeenten of kiezen ze voor een verder weg gelegen stad? De kaarten geven niet alleen een beeld van de algemene verhuisstromen, maar ook van die van specifieke doelgroepen, zoals jonge gezinnen, middeninkomens of studenten. Naast de verhuisstromen tussen gemeenten, kun je ook de verhuisstromen tussen wijken binnen een gemeente zien.
Een verhuizing gaat vaak gepaard met een specifieke verandering in iemands levensloop. Mensen gaan samenwonen, kinderen gaan het huis uit, stellen gaan uit elkaar. Per gemeente kun je zien hoe vaak deze veranderingen plaatsvinden bij een verhuizing.
Het dashboard is alleen gevuld voor een selecte groep van gemeenten die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze tool. Wilt u voor uw gemeente ook de gegevens laten toevoegen? Stuur dan een mail naar maatwerk@cbs.nl en dan ontvangt u een kosteninschatting hiervoor.

verhuizingen