Handel van Nederland en Limburg met China, 2013-2017

© Flip Franssen/Hollandse Hoogte
Deze tabellen verschaffen inzicht in de internationale handel in goederen van Nederland en provincie Limburg met China.
Voor provincie Limburg zijn er tabellen gemaakt over handel in goederen van Nederland en Limburg met China met cijfers over het aantal handelaren en de handelswaarde, het aandeel handelaren en handelswaarde naar sector, het aandeel handelaren en handelswaarde naar goederengroep en het aantal Chinese vestigingen in Limburg.