De Staat van Limburg 2019

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.
Een van de kerntaken van de Provincie Limburg is om samen met haar partners maatschappelijke opgaven zoals het regionale leef- en vestigingsklimaat aan te pakken en continu te verbeteren. De status van het leef- en vestigingsklimaat heeft een belangrijke signaalfunctie en is waardevol bij de ontwikkeling en evaluatie van beleid. De Provincie Limburg streeft naar een excellent leef- en vestigingsklimaat dat aantrekkelijk is voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Om deze ambitie waar te maken is het van belang om de toestand en ontwikkeling van dit leef- en vestigingsklimaat weer te geven. Dit wordt gedaan op basis van een door de Provincie Limburg vooraf opgestelde lijst met indicatoren die gevuld wordt met dat over de 12 provincies en de 40 COROP-gebieden in Nederland over meerdere jaren.