Verplaatsingsgedrag Limburgers/Nederlanders 2014-2016

© Hollandse Hoogte
Deze tabellen verschaffen inzicht in het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse en Limburgse bevolking.

In opdracht van de Provincie Limburg zijn maatwerktabellen samengesteld over het verplaatsingsgedrag van de Limburgse en de gehele Nederlandse bevolking. In de tabellen is de gemiddelde afgelegde afstand, tijdsduur en aantal verplaatsingen per persoon, per dag weergegeven en hoe de verplaatsingen zijn verdeeld over de verschillende vervoerwijzen (modal split).

Maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer VGL180362.