Zoekresultaten

233 resultaten voor keyword:milieurekeningen
233 resultaten voor keyword:milieurekeningen

Pagina 8 van 10

Haalbaarheidsstudie in de Milieutechnologiesector: Effect van (milieu)innovatiesubsidies op de werkgelegenheid (2012)

In Nederland worden en werden diverse subsidies verstrekt aan bedrijven en kennisinstellingen om duurzame innovaties te bevorderen. In deze studie analyseert het CBS, in opdracht van AgentschapNL,...

Artikelen

Extra indicatoren voor de Economische radar duurzame-energiesector

Dit addendum is een aanvulling op de Radar duurzame-energiesector. Er wordt specifiek gerapporteerd over de internationale relaties en de afschrijvingen van de bedrijven in de duurzame energiesector.

Artikelen

Environmental accounts of the Netherlands 2011

In de publicatie The environmental accounts of the Netherlands 2011 beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland.

Publicaties

Bulk van grondstoffen uit Europa

Nederland haalt 68 procent van haar grondstoffen uit het buitenland. Deze grondstoffen komen voor twee derde uit Europese landen.

Artikelen

Adaptation and mitigation expenditures due to climate change of the general government 2007-2010

Climate change is high on the political agenda at all levels. In the scientific world there is general consensus that economic and social pressures are contributing to climate change. This report is...

Artikelen

Economic indicators for the Dutch Environmental Goods and Services Sector, Time series data for 1995-2009

In 2006, Statistics Netherlands carried out a pilot study on the EGSS (CBS, 2006). In this particularpilot study Statistics Netherlands focused mainly on activities belonging to the...

Artikelen

Economic Radar of the Sustainable Energy Sector in the Netherlands

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2012 de economische radar doorontwikkeld voor de duurzame energiesector. In...

Publicaties

CO2-emissies licht gestegen ondanks economische krimp

In het eerste kwartaal van 2012 is 0.4 procent meer CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie kromp in het eerste kwartaal met 1.1 procent op...

Artikelen

CO2-emissies sterk verminderd door warm weer en economische krimp

In het vierde kwartaal van 2011 is 10 procent minder CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen

Zonder financiële ondersteuning is windenergie nog niet rendabel

De productie van windenergie is nog altijd verliesgevend. Door financiële ondersteuning van de overheid worden deze verliezen echter gecompenseerd.

Artikelen

CO2-emissies redelijk stabiel gebleven in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2011 is 1,0 procent minder CO2 uitgestoten door Nederlandse economische activiteiten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie groeide in het derde kwartaal...

Artikelen

Critical materials in the Dutch economy

This explorative study addresses the impact of critical materials on the Dutch economy. It is based on 41 critical materials identified by a specialist EU working group, plus 3 critical materials...

Artikelen

On the valuation of wind energy resources; the economy behind wind energy production

In dit Engelstalige rapport worden concepten en methodieken gepresenteerd die leiden tot cijfers voor de economie achter wind energie productie. Ook de waarde van wind wordt in dit rapport...

Artikelen

CO2-emissies in eerste kwartaal 2011 flink afgenomen

In het eerste kwartaal van 2011 is 5,9 procent minder CO2 uitgestoten door Nederlandse economische activiteiten dan in het hetzelfde kwartaal in 2010. De economie groeide juist met 2,8 procent. Dit...

Artikelen

CO2-emissies transportsector in tweede kwartaal 2011 toegenomen

In het tweede kwartaal van 2011 is 2,5 procent minder CO2 uitgestoten door Nederlandse economische activiteiten dan in het hetzelfde kwartaal in 2010. De economie groeide juist met 1,5 procent. Dit...

Artikelen

Economische radar duurzame energiesector

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2011 een economische radar ontwikkeld voor de duurzame energiesector. In...

Publicaties

Schonere productie, maar nog geen groene groei

Economische groei gaat vaak ten koste van het milieu.

Artikelen
Artikelen