Economische radar duurzame energiesector

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2011 een economische radar ontwikkeld voor de duurzame energiesector. In dit rapport wordt uiteengezet op welke manier een consistent economisch monitoring-systeem is opgezet voor de duurzame energiesector. Tevens worden de resultaten voor één jaar (2008) gepresenteerd en worden tal van aanbevelingen gedaan om zodoende de economische radar door te ontwikkelen op een aantal kernpunten. Onder andere worden gegevens over werkgelegenheid, toegevoegde waarde, productie en investeringen gepresenteerd in het rapport. Tevens wordt de internationale handel beschouwd en worden enkele innovatie aspecten belicht. Het gedane CBS onderzoek bevindt zich nog in de groeifase.