Environmental Accounts of the Netherlands 2009 (Milieurekeningen 2009)

Environmental Accounts of the Netherlands 2009

Wat waren de gevolgen van de financiële en economische crisis op het milieu? Hoe groot is het aandeel van de ‘groene’ economie? Is de ‘CO2-voetafdruk’ van Nederland groter geworden in de tijd? Vervuilen huishoudens met een hoger inkomen meer dan huishoudens met een lager inkomen? Vindt er ontkoppeling plaats tussen enerzijds energieverbruik, water verbruik, emissies naar lucht en water en anderzijds economische groei ? Is het mogelijk om CO2 emissies op kwartaalbasis te bepalen? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in de publicatie ‘Environmental Accounts of the Netherlands 2009’. De milieurekeningen brengen economische informatie en milieu informatie samen in een consistent systeem waardoor het mogelijk wordt de bijdrage van het milieu aan de economie en de impact van de economie op het milieu in beeld te brengen. Deze jaarlijkse publicatie, voor het eerst in het Engels, richt zich op een breed publiek van statistici, beleidsmakers en onderzoekers geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling, welvaartsmeting, materiaalstromen, de productiviteit van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering.

Environmental Accounts of the Netherlands 2009 (milieurekeningen 2009)