Wereldwijde uitstoot broeikasgassen door Nederlandse consumptie niet verminderd

In 2009 was de uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse economie bijna 6 procent lager dan in 1996. De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door Nederlandse consumptie, de carbon footprint, is echter gelijk gebleven.

Vooral niet-OECD-landen vervuilen voor Nederlandse consumptie

Bij het produceren van de goederen die Nederlanders consumeren komen broeikasgassen vrij. Wij gebruiken niet alleen goederen uit eigen land, maar halen ze ook uit het buitenland. Een deel van de uitstoot die in het buitenland plaatsvindt, is dus het gevolg van onze consumptiebehoeften.

Vooral niet-OECD-landen ‘vervuilen’ voor ons. Uit China importeert Nederland producten zoals kleding en elektronica. Aangezien het productieproces in China relatief milieuonvriendelijk is, zitten er veel emissies verankerd in deze producten. Ook aan de import van aardolie en gas uit Rusland is een forse uitstoot van broeikasgassen verbonden.

Broeikasgasbalans Nederland met andere landen(groepen), 2009

Broeikasgasbalans Nederland met andere landen(groepen), 2009

Nederland vervuilt voor West-Europese consumptie

Aan de andere kant produceert Nederland voor buitenlandse consumptie, bijvoorbeeld bloemen en chemische producten. Hierbij komen relatief veel broeikasgassen vrij. Nederland exporteert veel van dit soort producten naar Europese landen. Vooral met West-Europese landen heeft Nederland een ‘positieve’ balans wat broeikasgasemissies betreft. Nederland produceert meer voor de West-Europese consumptiebehoefte dan vice versa.

Carbon footprint Nederland stabiel

Door rekening te houden met buitenlandse uitstoot is na te gaan hoeveel broeikasgassen er wereldwijd vrijkomen om aan de Nederlandse consumptiebehoeften te voldoen. Hiermee kan worden bepaald in hoeverre onze consumptiebehoeften bijdragen aan de toename in de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, en dus aan het klimaatprobleem.

Tussen 1996 en 2009 daalde de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen, terwijl in dezelfde periode de mondiale uitstoot van broeikasgassen door onze consumptiebehoeften gelijk bleef. Ondanks een dalende uitstoot van broeikasgassen in Nederland, is door een toename van de emissies verankerd in importproducten, de Nederlandse carbon footprint gelijk gebleven.

Broeikasgas uitstoot Nederlandse economie en ten behoeve van consumptie

Broeikasgas uitstoot Nederlandse economie en ten behoeve van consumptie

Roel Delahaye, Bram Edens en Sjoerd Schenau

Bron: Environmental accounts of the Netherlands 2009, hoofdstuk 8: Greenhouse gas emission trade balance for the Netherlands