CO2-emissies licht gestegen ondanks economische krimp

In het eerste kwartaal van 2012 is 0,4 procent meer CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie kromp in het eerste kwartaal met 1,1 procent op jaarbasis. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies van Nederlandse economische activiteiten zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 1e kwartaal 2012

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 1e kwartaal 2012

Ondanks koude februari maand speelt het weer nauwelijks een rol

Het eerste kwartaal van 2012 kende een zeer koude februari maand. De maanden januari en maart waren juist relatief warm. Per saldo heeft het weer daarom nauwelijks een rol gespeeld in deze CO2-raming. De dienstverlening en de huishoudens hebben evenveel aardgas verstookt voor ruimteverwarming als een jaar eerder en daardoor ongeveer evenveel CO2 uitgestoten.

Teruggang bouw weinig effect op ontwikkeling CO2-uitstoot

De economische achteruitgang wordt vooral veroorzaakt door de bouwsector. De bouw is relatief emissie-extensief, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de chemie en de aardolie-industrie. De ontwikkelingen in de bouw hebben dus relatief weinig weerslag op de emissie-ontwikkeling.

Een belangrijke oorzaak voor de stijging in CO2-uitstoot is de economische opleving van de chemie en de aardolie-industrie. Van deze twee zeer emissie-intensieve bedrijfstakken is de productie gegroeid. De toename in de productie in de chemie en de aardolie-industrie ging samen met een toename in uitstoot.

De chemie is voor een groot deel afhankelijk van de vraag uit het buitenland. De basischemie heeft meer geëxporteerd dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Hiermee lijkt de buitenlandse markt voor chemische basisproducten iets te zijn aangetrokken.

Verandering brandstofmix energiebedrijven

De energiebedrijven hebben iets minder elektriciteit geproduceerd. De opwekking van elektriciteit gaat gepaard met veel CO2-uitstoot. De brandstofmix is in het eerste kwartaal volgens de eerste berekeningen verslechterd ten opzichte van het zelfde kwartaal vorig jaar. Relatief gezien is er meer gebruik gemaakt van kolen en hoogovengas en minder van aardgas. Bij de verbranding van kolen en hoogovengas komen relatief meer emissie vrij dan bij de verbranding van aardgas. Het verbruik van elektriciteit in Nederland is wel toegenomen. Er is meer elektriciteit geïmporteerd welke, indien deze niet op een duurzame manier is opgewekt, zorgt voor extra uitstoot in het buitenland.

CO2-uitstoot transportsector toegenomen

In de transportsector steeg de CO2-uitstoot terwijl de toegevoegde waarde kromp. De winsten stonden onder druk door de hoge brandstofprijzen. Het beeld is overigens wisselend voor de verschillende onderdelen van de transportsector. De productie bij het vervoer over de weg liep terug, terwijl deze juist wel toenam voor het vervoer over water. In de luchtvaart namen de vervoersprestaties toe, maar zorgde de hoge prijs voor vliegtuigbrandstof voor een negatieve waarde-ontwikkeling van de toegevoegde waarde.

Achtergrondinformatie:

CO2-emissions on quarterly basis