Zonder financiële ondersteuning is windenergie nog niet rendabel

De productie van windenergie is nog altijd verliesgevend. Door financiële ondersteuning van de overheid worden deze verliezen echter gecompenseerd. Er is in de afgelopen 20 jaar ongeveer 3 miljard euro geïnvesteerd in windmolens.

Verlies op productie windenergie

Verlies op productie windenergie

Lage prijzen verslechteren concurrentiepositie windenergieproducenten

Producenten van windenergie lijden zonder financiële ondersteuning van de overheid elk jaar nog steeds verlies. In 2010 kwam dat verlies uit op ongeveer 150 miljoen euro. De elektriciteitsprijzen waren dat jaar relatief laag door de economische crisis en daarbij waaide het ook nog eens weinig. Dit verslechterde de concurrentiepositie van de windenergieproducenten.

De stimuleringsgelden van de overheid compenseerden deze verliezen echter. In 2010 ontvingen de producenten ongeveer 360 miljoen euro aan steun.

Vermeden emissies

Vermeden emissies

Stimulering van duurzame energie

Om minder afhankelijk te zijn van fossiele grondstoffen stimuleert de Nederlandse overheid de productie van duurzame energie. De steun is ook bedoeld als aanmoediging voor de energiesector om nieuwe (duurzame) manieren van energieproductie te ontwikkelen.

Bij de productie van windenergie komen geen CO2-emissies vrij. De vermeden emissies zijn in 2010 ongeveer gelijk aan 1,2 procent van de totale CO2-uitstoot. Tegenover emissies staan emissierechten. De door windenergie vermeden emissies vertegenwoordigen een waarde van 36 miljoen euro aan emissierechten.

Reserves aan wind en olie en gas (bewezen), ultimo jaar

Reserves aan wind en olie en gas (bewezen), ultimo jaar

Windenergie kan slinkende olie- en gasreserves niet compenseren

De hoeveelheid wind is oneindig. Voor het opwekken van windenergie zijn echter windmolens nodig. De levensduur van windmolens is wel eindig. Door de uitbreiding van het windmolenpark is de voorraad windenergie van 1990 tot en met 2008 toegenomen. Deze toename weegt echter bij lange na niet op tegen de afname van de Nederlandse olie- en gasvoorraad. Ter vergelijking, in 2010 waren de reserves aan olie en gas meer dan 200 keer zo groot dan de windvoorraad.

Na 2008 is de voorraad windenergie afgenomen omdat er weinig nieuwe molens zijn bijgekomen en de bestaande molens zijn verouderd. Dat er weinig nieuwe molens zijn bijgekomen komt door een gebrek aan subsidie tussen augustus 2006 en april 2008 voor nieuw aan te vragen projecten. De subsidie voor bestaande en al ingediende projecten liep gewoon door.

Maarten van Rossum en Roel Delahaye

Bron:

Environmental accounts of the Netherlands 2010
   Chapter 8-Valuation of wind energy resources