Economic Radar of the Sustainable Energy Sector in the Netherlands

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2012 de economische radar doorontwikkeld voor de duurzame energiesector. In dit rapport wordt uiteengezet op welke manier een consistent economisch monitoring-systeem is opgezet voor de duurzame energiesector. Tevens worden de economische trends gepresenteerd voor de periode 2008-2009 en worden tal van aanbevelingen gedaan om zodoende de economische radar door te ontwikkelen op een aantal kernpunten.  Onder andere worden gegevens over werkgelegenheid, toegevoegde waarde, productie en investeringen gepresenteerd in het rapport. Tevens wordt de internationale handel beschouwd en worden enkele innovatie aspecten belicht. Ook komen enkele economische cijfers voor verslagjaar 2010 aan bod. Het gedane CBS onderzoek bevindt zich nog in de groeifase. De publicatie is geschreven in het Engels (Nederlandstalige samenvatting is toegevoegd).