CO2-emissies sterk verminderd door warm weer en economische krimp

In het vierde kwartaal van 2011 is 10 procent minder CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie kromp in het vierde kwartaal met 0,7 procent op jaarbasis. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies van Nederlandse economische activiteiten zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 4e kwartaal 2011

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 4e kwartaal 2011

Weer speelt rol

Het laatste kwartaal van 2011 was zeer warm ten opzichte van 2010. Dat gold vooral voor december. De dienstverlening en de huishoudens hebben hierdoor minder gas verstookt voor ruimteverwarming en derhalve minder CO2 uitgestoten. Zonder het weerseffect was de daling in emissies echter nog steeds circa 3 procent.

Economische achteruitgang

De tweede belangrijke oorzaak voor de daling in CO2-emissies is de economische neergang. Van twee zeer emissie-intensieve bedrijfstakken is de productie behoorlijk gekrompen. De energiebedrijven hebben minder elektriciteit geproduceerd en ook minder gas verkocht. De opwekking van elektriciteit gaat gepaard met zeer veel emissies. De Nederlandse energiebedrijven hebben minder elektriciteit afgezet op de internationale markt dan hetzelfde kwartaal in 2010.

Ook de productie van de chemie is in het vierde kwartaal gekrompen. Vooral de basischemie en de petrochemie hebben flinke klappen gehad. De afname in de productie ging samen met een afname in emissies. De chemie is voor een groot deel afhankelijk van het buitenland. De basischemie heeft minder geëxporteerd dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit geldt ook voor de petrochemie, waarbij de daling vooral verklaard wordt door minder uitvoer naar EU landen.

De productie van de transportsector is in het vierde kwartaal met 1 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De emissies zijn ook met ongeveer 1 procent gestegen. Het transport over de weg noteerde een kleine daling in de emissies. De luchtvaart had echter een stijging in de emissies. Dit komt door de toename in het aantal vliegbewegingen. De emissies van de binnenvaart en de zeevaart zijn nagenoeg gelijk gebleven. De stijging in emissies van de transportsector compenseerde niet de daling in emissies van andere economische activiteiten.

Achtergrondinformatie:

CO2-emissions on quarterly basis