CO2-emissies in eerste kwartaal 2011 flink afgenomen

In het eerste kwartaal van 2011 is 5,9 procent minder CO2 uitgestoten door Nederlandse economische activiteiten dan in het hetzelfde kwartaal in 2010. De economie groeide juist met 2,8 procent. Dit blijkt uit een eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies van Nederlandse economische activiteiten zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 1e kwartaal 2011

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 1e kwartaal 2011

De afname in CO2-emissies met 5,9 procent is vooral het resultaat van een relatief warmer 1e kwartaal in 2011 ten opzichte van 2010. Hierdoor hebben in het bijzonder de tuinbouw, de dienstverlening en de huishoudens minder CO2 uitgestoten voor ruimteverwarming.

Ook de energievoorziening heeft in het eerste kwartaal van 2011 veel minder uitgestoten dan het jaar daarvoor. Dit komt doordat de energiebedrijven in Nederland in het eerste kwartaal van 2011 veel minder elektriciteit hebben opgewekt dan in 2010. Voor elektriciteitsopwekking worden onder andere steenkool en aardgas verbrand waarbij CO2 wordt uitgestoten. De lagere productie in Nederland is gecompenseerd door extra invoer van elektriciteit vanuit het buitenland. De toegevoegde waarde-ontwikkeling van de energievoorziening was negatief in het eerste kwartaal van 2011.

De transportsector is in het eerste kwartaal van 2011 behoorlijk opgeveerd. De toename van de  toegevoegde waarde in de transportsector was iets groter dan 6 procent. De uitstoot van CO2 is ook gestegen, namelijk met 4 procent, door de extra vervoersbewegingen. Vooral de binnenvaart en het vervoer over de weg hebben door de intensivering van vervoersbewegingen substantieel meer CO2 uitgestoten. Ook de luchtvaart heeft meer uitgestoten doordat er meer is gevlogen dan een jaar eerder.

Binnen de industrie zijn de CO2-emissies vrij stabiel gebleven. De chemische industrie heeft wel iets minder CO2  uitgestoten doordat minder restgassen werden gebruikt.

Achtergrondinformatie:
CO2-emissions on quarterly basis