Environmental Accounts of the Netherlands 2010 (Milieurekeningen 2010)

Environmental Accounts of the Netherlands 2010

Wat waren de gevolgen van het economisch herstel op het milieu? Hoe hoog zijn de milieukosten en de inkomsten uit groene belastingen? Hoe groot is het aandeel van de ‘groene’ economie? Wie zijn de belangrijkste handelaren in emissierechten? Is de productie van windenergie winstgevend? Hoeveel dragen economische activiteiten gerelateerd aan de Noordzee bij aan de Nederlandse economie? Vindt er ontkoppeling plaats tussen enerzijds energieverbruik, water verbruik, emissies naar lucht en water en anderzijds economische groei ? Hoeveel gaf de overheid uit aan milieusubsidies en wie ontving deze subsidies? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in de publicatie ‘Environmental Accounts of the Netherlands 2010’. De milieurekeningen brengen economische informatie en milieu informatie samen in een consistent systeem waardoor het mogelijk wordt de bijdrage van het milieu aan de economie en de impact van de economie op het milieu in beeld te brengen. Deze jaarlijkse publicatie richt zich op een breed publiek van statistici, beleidsmakers en onderzoekers geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling, welvaartsmeting, materiaalstromen, de productiviteit van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering.

Environmental Accounts of the Netherlands 2010