Zoekresultaten

233 resultaten voor keyword:milieurekeningen
233 resultaten voor keyword:milieurekeningen

Pagina 9 van 10

CO2-emissies sterk verminderd door warm weer en economische krimp

In het vierde kwartaal van 2011 is 10 procent minder CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Watergebruik in Nederland neemt af

Tussen 2003 en 2006 is het gebruik van leidingwater in Nederland licht afgenomen. Hoewel de bevolking groeide, nam het verbruik van water niet toe. Het bedrijfsleven wist in die vier jaar 2 procent...

Artikelen

Zacht weer zorgt voor krimp in CO2-uitstoot

De Nederlandse economie heeft 0,9 procent minder CO2 uitgestoten in het tweede kwartaal van 2014 dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het verschil in weer steeg de...

Artikelen

Economic Radar of the Sustainable Energy Sector in the Netherlands, edition 2013

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2013 de economische radar doorontwikkeld voor de duurzame energiesector. In dit rapport wordt...

Artikelen

Environmental accounts of the Netherlands 2013; first results

This publication contains the first results of some topics of the environmental accounts. In November 2014 these topics will be published again in the publication Environmental accounts of the...

Publicaties

Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Aardgas- en aardoliereserves op Nederlands grondgebied Beginstand, nieuwe vondsten, onttrekking en overige mutaties

Cijfers

Nederlandse Noordzee en kustgebieden 2005-2010-2014

Economische beschrijving van de Nederlandse Noordzee en kustgebieden 2005-2010-2014

Publicaties

Nationale Energie Verkenning 2015

De Nationale Energie Verkenning (NEV) brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart.

Publicaties

Environmental accounts of the Netherlands 2011

In de publicatie The environmental accounts of the Netherlands 2011 beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland.

Publicaties

Kwaliteitsrapportage Milieurekeningen

Kwaliteitsrapportages van milieurekeningen op gebied van milieubelastingen, milieusector, materiaalstromen, energierekeningen en luchtemissies.

Overig

Uitstoot broeikasgassen lager in derde kwartaal 2021

In het derde kwartaal van 2021 was de uitstoot van broeikasgassen 3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Dat komt vooral doordat er minder elektriciteit is geproduceerd.

Artikelen

CO2-uitstoot stijgt licht door groei productie

De Nederlandse economie heeft 0,4 procent meer CO2 uitgestoten in het derde kwartaal van 2014 dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het verschil in weer steeg de CO2-uitstoot...

Artikelen

Nederlandse economie steeds groener

De Nederlandse economie is de afgelopen 15 jaar ‘groener’ geworden. Van zes verschillende thema’s rond vergroening van de economie lieten er vijf een verbetering zien. Zo wordt de Nederlandse...

Artikelen

Green growth in the Netherlands 2015

Green growth in the Netherlands 2015 beschrijft en analyseert CBS de mate waarin de Nederlandse economie groener wordt.

Publicaties

Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Emissies broeikasgassen, IPCC Klimaatsector, kwartalen

Cijfers

CO2-emissies redelijk stabiel gebleven in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2011 is 1,0 procent minder CO2 uitgestoten door Nederlandse economische activiteiten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie groeide in het derde kwartaal...

Artikelen

CO2-emissies in eerste kwartaal 2011 flink afgenomen

In het eerste kwartaal van 2011 is 5,9 procent minder CO2 uitgestoten door Nederlandse economische activiteiten dan in het hetzelfde kwartaal in 2010. De economie groeide juist met 2,8 procent. Dit...

Artikelen

Extra indicatoren voor de Economische radar duurzame-energiesector

Dit addendum is een aanvulling op de Radar duurzame-energiesector. Er wordt specifiek gerapporteerd over de internationale relaties en de afschrijvingen van de bedrijven in de duurzame energiesector.

Artikelen

CO2-emissies transportsector in tweede kwartaal 2011 toegenomen

In het tweede kwartaal van 2011 is 2,5 procent minder CO2 uitgestoten door Nederlandse economische activiteiten dan in het hetzelfde kwartaal in 2010. De economie groeide juist met 1,5 procent. Dit...

Artikelen
Artikelen

Zonder financiële ondersteuning is windenergie nog niet rendabel

De productie van windenergie is nog altijd verliesgevend. Door financiële ondersteuning van de overheid worden deze verliezen echter gecompenseerd.

Artikelen

Minder CO2-uitstoot door krimp zware industrie

In het derde kwartaal van 2013 is 1,2 procent minder CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het verschil in weer komt deze daling in...

Artikelen

Sustainability: quantifying CO2-emissions according to the control-criterion

In de Internationalisation Monitor 2013 wordt o.a. een alternatieve methode besproken om CO2-uitstoot toe te wijzen aan landen. Deze studie gaat eerst in op een toedeling van de binnenlandse...

Artikelen

CO2-emissies in vierde kwartaal fors lager

In het vierde kwartaal van 2012 is 3,2 procent minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie kromp in het vierde kwartaal met 0,9 procent op jaarbasis.

Artikelen