CO2-emissies transportsector in tweede kwartaal 2011 toegenomen

In het tweede kwartaal van 2011 is 2,5 procent minder CO2 uitgestoten door Nederlandse economische activiteiten dan in het hetzelfde kwartaal in 2010. De economie groeide juist met 1,5 procent. Dit blijkt uit een eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies van Nederlandse economische activiteiten zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 2e kwartaal 2011

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 2e kwartaal 2011

Het voorjaar van 2011 was zonnig en erg warm in vergelijking met 2010. Hierdoor hebben in het bijzonder de tuinbouw, de dienstverlening en de huishoudens minder CO2 uitgestoten voor ruimteverwarming. Dit is de belangrijkste reden voor de ontkoppeling tussen economische groei en de CO2-emissies in het tweede kwartaal.

Vooral in de emissie-intensieve industrie is de productie in het tweede kwartaal behoorlijk gekrompen. In de aardolie-industrie en de basischemie namen de productieniveaus af, De daling in de productie ging gepaard met minder energieverbruik en ook met minder uitstoot van CO2.

De elektriciteitsbedrijven hebben in het tweede kwartaal van 2011 juist meer uitgestoten dan het jaar daarvoor. Met name het verbruik van steenkool voor de opwekking van elektriciteit nam toe. Bij de verbranding van steenkool komen meer emissies vrij dan bij de verbranding van aardgas voor hetzelfde doel. De productie van elektriciteit ging omhoog door een grotere binnenlandse vraag en door minder import van elektriciteit uit het buitenland.

De transportsector heeft in het tweede kwartaal goed gepresteerd. De sector groeide met 5,6 procent. De uitstoot van CO2 hield ongeveer gelijke tred, namelijk een toename 5,2 procent. Vooral de binnenvaart en het vliegverkeer hebben door de intensivering van vervoersbewegingen substantieel meer CO2 uitgestoten. Ook het vervoer over de weg is in het tweede kwartaal flink gegroeid.

Achtergrondinformatie:
CO2-emissions on quarterly basis